Stad Antwerpen gaat extra sensibiliseren met dodehoekstickers en -borden op stedelijke kruispunten met een potentieel conflict tussen fietsers op een doorgaand fietspad en rechts afslaand verkeer. De uitrol ervan start in de loop van de komende maanden, als eerste komen de Maantjessteenweg – Ringlaan in Merksem aan bod. Vervolgens worden de stedelijke kruispunten op andere drukke routes aangepakt, en daarna de minder drukke kruispunten.

De stad zal enerzijds een dodehoeksticker op het fietspad plaatsen en anderzijds verkeersborden die rechts afslaande bestuurders op het potentiële conflict met fietsers wijzen. Antwerpen doet dit naar het voorbeeld van Amsterdam, waar in 2022 dodehoekstickers op 11 locaties getest en positief geëvalueerd werden.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “We maken fietsers extra alert op afslaand gemotoriseerd verkeer, en we maken chauffeurs waakzaam voor fietsers. Verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.”

Stad Antwerpen wil verkeersongevallen met doden of zware letsels sterk terugdringen. Dat doet ze onder andere door het maximaal conflictvrij regelen van verkeerslichten. Sinds 2018 werkten Antwerpen en de Vlaamse overheid al meer dan 230 conflicten weg tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers, steppers of voetgangers.

Wanneer er na een nieuwe verkeerslichtenregeling toch nog conflicten blijven, worden verkeerslichten uitgerust met lantaarns (dodehoeklenzen met een mannetje/fietsertje en een uitroepteken) om het gemotoriseerd verkeer te waarschuwen voor conflicten. De nieuwe stickers en verkeersborden zullen nog voor extra sensibilisering bij alle weggebruikers zorgen.

Foto: Stad Antwerpen