Een spel voor de 3e graad van het secundair onderwijs in het kader van de Europese verkiezingen

Jongeren vanaf 16 jaar mogen voor het eerst gaan stemmen bij de Europese verkiezingen op 9 juni 2024. Om leerkrachten te helpen bij het informeren van hun leerlingen, ontwikkelde Europa Direct provincie Antwerpen met enkele partners het spel ‘Route Europa`. Hierin ontdekken leerlingen uit de 3e graad secundair onderwijs spelenderwijs de belangrijkste Europese beleidsthema’s, de Europese instellingen en de Europese verkiezingen. De provincie Antwerpen bood alle secundaire scholen op haar grondgebied dit spel gratis aan. Bijna 200 scholen uit de provincie Antwerpen plaatsten een bestelling.

Dat er nood is aan informatie voor jongeren, bewijst het hoge aantal bestellingen. Bijna 200 secundaire scholen uit de provincie Antwerpen plaatsten een bestelling voor een gratis speldoos. Doorheen het spel bouwen de leerlingen – letterlijk – een weg naar de Europese instellingen. Hierbij komen ze langs thema’s als economie, Europese waarden, migratie, klimaat en de EU in de wereld. Aan de hand van verschillende spelvormen zoals kwartet, een variatie op Jungle Speed, krantenartikelen en een kruiswoordraadsel wordt het een interactief spel, op maat van jongeren. Daarnaast komen ook thema’s als Europees burgerschap en Europa bij ons in de provincie Antwerpen aan bod tijdens het spel.

Workshops voor leerkrachten

In het voorjaar organiseert Europa Direct navormingen op zeven verschillende locaties in de provincie Antwerpen om leerkrachten te helpen het spel onder de knie te krijgen. Ze krijgen eerst een toelichting en gaan daarna zelf met andere leerkrachten aan de slag met het spel. Al 80 leerkrachten schreven zich in voor deze gratis navorming.

Investering in onze democratie

Klimaatverandering, migratie, oorlog in Oekraïne, maar ook regelgeving rond online veiligheid zijn zaken die een impact hebben onze jongeren en hun toekomst. In het Europees Parlement maken ze hierover beslissingen. De provincie Antwerpen vindt het enorm belangrijk dat de jongeren die in juni voor het eerst naar de stembus trekken, dit zo voorbereid mogelijk doen. Het spel maakt deel uit van een breder aanbod naar scholen rond Europa,” licht Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Europese samenwerking, toe. Europa Direct provincie Antwerpen investeerde 30.000 euro in de ontwikkeling en productie van het spel en de navormingen. Daarnaast zijn er ook nog gratis posters en flyers voor scholen met informatie over de verkiezingen.

Vlaamse-Europese samenwerking
Europa Direct Provincie Antwerpen ontwikkelde dit spel niet alleen. Het kwam tot stand in samenwerking met het Belgische Europa Direct netwerk, Europahuis Ryckevelde, het Verbindingsbureau van het Europees Parlement in België en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België.

Over Europa Direct

Europa Direct Provincie Antwerpen is een informatiecentrum over de EU, opgericht door de provincie Antwerpen in samenwerking met de Europese Commissie en FOD Buitenlandse Zaken. Een belangrijke pijler van deze dienst is het aanbod voor scholen met workshops, vormingen en lesmaterialen. In de EU zijn er 400 Europa Direct informatiecentra. Ze beantwoorden vragen en organiseren acties om het Europese bewustzijn aan te wakkeren en burgers te betrekken bij de toekomst van de EU.

Meer info:

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dienst-europa/europa-in-de-klas/europese-verkiezingen-voor-secundair-onderwijs/route-europa.html

 

Foto: Copyright: Provincie Antwerpen