Den Botaniek krijgt ambitieus erfgoedbeheerplan

Duurzaam parkbeheer vereist een sterk beheerplan. Daarom stelde district Antwerpen een beheerplan op waarin alle vraagstukken over de maatschappelijke rol van Den Botaniek, het veiligstellen van het aanwezige erfgoed en de toekomstvisie helder worden vastgelegd. Het...

Bereikbaarheid stadsdiensten op 1 mei

Op feestdag maandag 1 mei (Dag van de arbeid) zijn de meeste stadsdiensten gesloten. Wie twijfelt, kan terecht op www.antwerpen.be, waar de openingsuren vermeld staan op de pagina van de diensten zelf. Men kijkt daar dus...

Vanaf 2 mei nieuwe regels bij de autokeuring

Minder herkeuringen voor kortere wachtrijen Vanaf 2 mei treden de eerste maatregelen in werking om de wachtrijen bij de technische keuring aan de pakken. De eerste maatregelen hebben als doel het aantal herkeuringen – en...

Themajaar Landscapes Feel Flanders Fields

Het Ieper Museum was op 26 april de plaats waar de aftrap gegeven werd voor het nieuwe themajaar rond Wereldoorlog I. Vijf jaar geleden vierden we het honderdjarig einde van de Grote Oorlog. Vele kraters,...