Op donderdag 27 april waren de grootmeesters van ‘het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges’ te gast in het provinciehuis. Zij brachten de eerste witte, Vlaamse asperge uit volle grond mee. Provinciegouverneur Cathy Berx is sinds 2017 Ridder van het Grafelijk Genootschap. Zij kreeg samen met de Antwerpse deputatie de eer om de asperges te proeven.

‘Het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges’ heeft drie grootmeesters in de rangen: Mascha De Wolf, Bjorn Cloostermans en Levi De Mul. Zij zijn de ambassadeurs van de witte asperges. Het is een jaarlijkse gewoonte dat de grootmeesters de eerste asperges van het seizoen laten proeven aan de gouverneur en de Antwerpse deputatie. Daarvoor dossen ze zicht uit in traditionele kledij.

Gouverneur Cathy Berx, gedeputeerden Luk Lemmens, Kathleen Helsen, Jan De Haes, Mireille Colson en provinciegriffier Maarten Puls genoten met volle teugen van het witte goud.

Er was ook een vertegenwoordiging van de gemeente Puurs-Sint-Amands aanwezig, de bakermat van de witte asperge: ere-schepen Harry Beuckelaers, schepen van evenementen Hilde Van der Poorten en Pieter Van Keymeulen, directeur van de afdeling Beleven.

Elk jaar riddert het Grafelijk Genootschap een nieuw lid. Dat doen ze telkens bij het begin van het Aspergefestival in Puurs-Sint-Amands. Dit jaar krijgt Maarten Vancoillie de eer. Hij is radiomaker bij Qmusic.

In 2017 was gouverneur Cathy Berx aan de beurt. Sindsdien mag ze zich Ridder van het Grafelijke Genootschap noemen en zet ze zich in voor de promotie van deze gezonde, heilzame en lekkere groente waarmee je naar hartenlust experimenteert in de keuken.

Copyright: Koen Fasseur