In Zwijndrecht stroomt de Zwaluwbeek geregeld over, tot groot ongenoegen van de omwonenden die daardoor heel wat wateroverlast te verduren kregen. Op 29 maart huldigde gedeputeerde voor waterbeleid Jan De Haes een gloednieuw innovatief pompstation in. Dit ingenieus pompstation aan de monding van de Zwaluwbeek in de Schelde moet overstromingen helpen trotseren. Ook werd er extra (natuurlijke) bufferruimte gecreëerd om de overmaat aan water te kunnen opvangen.

Jan de Haes, gedeputeerde voor Leefmilieu wil iedereen droge voeten geven. “Bijna een vijfde van het provinciaal grondgebied is effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. In woon- of landbouwgebieden kan het teveel aan water voor veel ellende zorgen. Het veranderend klimaat zorgt voor meer extremen in het weerbeeld zoals kortere maar meer intense neerslagperioden. De provincie investeert en anticipeert op deze uitdagingen onder andere door het aanleggen van bufferruimtes en pompstations.”
 
Al jaren wateroverlast
De Zwaluwbeek die al vanuit Oost-Vlaanderen gevoed wordt, zorgt voor de afvoer van water van een groot deel van Zwijndrecht tussen de E17 en de Schelde. Maar de Schelde is een getijderivier. Bij hoogtij kan de Zwaluwbeek haar water niet kwijt. Ook de weinig waterdoorlatende kleigrond en de aanwezigheid van veel verharde oppervlakte zorgen ervoor dat het regenwater onvoldoende kan infiltreren. Wanneer het veel regent, stroomt de beek dus over. Dat zorgt voor problemen op het kruispunt van de Krijgsbaan en de Kruibeeksesteenweg. Zeker 20 gezinnen in de Krijgsbaan kreunden onder het water in hun achtertuinen en bergingen.
 
Elke pomp spuwt duizend liter water per seconde van de Zwaluwbeek in de Schelde
De provincie liet na een grondige studie een automatisch pompstation bouwen. Didier Soens, directeur dienst Integraal Waterbeleid, legt uit: “Wanneer de Zwaluwbeek het ingestelde peil overschrijdt, schieten drie pompen in actie. Met een snelheid van duizend liter per seconde per pomp spuwen ze het water in de Schelde. Omdat dit spectaculaire proces zich onder water afspeelt, ga je van de hele animatie niets kunnen zien. Spuwende pompen kan je elders in onze provincie wel bewonderen, bv. in Lier, waar de Itterbeek in de Nete uitmondt.”

Foto:  provinciaal gedeputeerde Jan De Haes mocht het pompstation officieel in werking stellen (Provincie Antwerpen)