Bij een aanrijding tussen een reizigerstrein en een bestelwagen in Essen vallen verschillende gewonden. Op de trein raken naar aanleiding van het ongeval de gemoederen verhit. De hulpdiensten komen massaal ter plaatse en het Bijzonder Nood- en Interventieplan Spoorwegen wordt geactiveerd. Een 45-tal personen worden van de trein geëvacueerd. Dit is gelukkig geen realiteit, maar wel het scenario van de rampoefening ‘Bullet’ die donderdagvoormiddag 28 maart plaatsvond in Essen.


Leerrijke oefening

De oefening verliep vlot en toonde aan dat de bestaande nood- en interventieprocedures werken.

De grootschalige rampoefening focuste in hoofdzaak op de samenwerking tussen NMBS, Infrabel en de verschillende hulp- en overheidsdiensten. Eén van de grote uitdagingen van de verschillende hulpdiensten was om de verschillende noodplannen op elkaar af te stemmen. Daarnaast was het belangrijk dat de operationele multidisciplinaire samenwerking op een duidelijke en gestructureerde manier verliep en dat de onderlinge communicatie getest en afgestemd werd.

Voor deze oefening kwamen de brandweer, politie, medische diensten, Civiele Bescherming, communicatieverantwoordelijken, de gemeente Essen, NMBS en Infrabel in actie.

Organisatie

In totaal namen meer dan 100 personen deel aan deze oefening: 30 studenten van de AP Hogeschool in Antwerpen en 15 medewerkers van NMBS figureerden als passagiers op de trein. Zo’n 75-tal hulpverleners werden ingezet om het incident onder controle te krijgen.

De oefening werd voorbereid en begeleid door een multidisciplinair team onder coördinatie van de Federale Dienst Noodplanning van de gouverneur van Antwerpen. Volgende diensten werkten mee aan de oefening: NMBS, Infrabel, Brandweerzone Rand, Politiezone Grens, Spoorwegpolitie, FOD Volksgezondheid, Civiele Bescherming en de gemeente Essen.

De oefening vond plaats op een spoorlijn die buiten gebruik is, om zo het reizigersverkeer niet te hinderen.

Evaluatie

Oefening baart kunst. En dus zullen er ook uit deze oefening ongetwijfeld leerpunten volgen.  Om die leerpunten te kennen en te delen, komen alle betrokken actoren binnenkort samen voor een grondige evaluatie van de noodplanoefening, zodat nadien bijgestuurd kan worden waar nodig.  Want dat is net de essentie van deze oefeningen: lessen trekken, bijleren, elkaars kennis en inzichten delen.  Zo kan men in geval van een echte crisissituatie sneller en efficiënter schakelen.

Gouverneur Cathy Berx: “De medewerkers van de Federale Dienst Noodplanning organiseren geregeld rampoefeningen waaraan de verschillende disciplines en andere noodplanningspartners deelnemen. Zulke oefeningen dragen er in zeer belangrijke mate toe bij dat de hulpverlening vlot verloopt bij een reëel incident. Dankzij oefeningen leren de betrokken hulpdiensten en mensen elkaar en elkaars procedures beter kennen en zijn ze beter ingespeeld op elkaar. Dit leidt tot gedegen informatie-uitwisseling en een vlotte samenwerking dankzij goede coördinatie. Ik dank alle deelnemers en partners meest hartelijk.”

 Foto: © Federale Dienst Noodplanning Gouverneur Antwerpen