De Karel de Grote Hogeschool (KdG) start dit academiejaar als eerste met een nieuwe navorming voor kinderbegeleiders in het onderwijs. “Hun rol wordt vandaag ondergewaardeerd en er wordt te weinig geïnvesteerd in hun professionalisering”, klinkt het.

Kinderbegeleiders zorgen voor extra ondersteuning in de klas: ze helpen met zorgtaken en verbinden zorg, leren en spelen met elkaar. “Vandaag zien we dat het lerarentekort er in de praktijk voor zorgt dat kinderbegeleiders soms worden ingezet om een volledige klas over te nemen, dat er weinig tijd is voor gelijkwaardige samenwerking met leerkrachten en dat groeien als kinderbegeleider niet vanzelfsprekend is in deze werkcontext”, vertelt Liesbeth Kustermans, docent en beleidsondersteuner in de lerarenopleiding kleuteronderwijs aan KdG.

Dat blijkt ook uit onderzoek van VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) in samenwerking met de Erasmushogeschool, KdG en internationale partners naar de jobbeleving van kinderbegeleiders in het onderwijs. “Zij voelen zich vaak ondergewaardeerd. Ze werken beperkte en gesplitste uren, hebben geen vast team of rechtstreekse collega’s. Ze staan meestal in een assisterende rol met weinig participatie- en ontwikkelingsmogelijkheden”, stelt Liesbeth Kustermans.

Om hierop in te spelen richt de Karel de Grote Hogeschool nu als eerste een opleidingsaanbod in voor kinderbegeleiders in het onderwijs. Liesbeth Kustermans: “Er bestaat nauwelijks professionaliseringsaanbod voor hen. Met onze ondersteunende navorming reiken we tools aan om hen te sterken in hun rol en waarderen we hen in het uitgebreide takenpakket dat ze momenteel vaak opnemen. Ze ontmoeten tijdens de vorming ook andere kinderbegeleiders met wie ze ervaringen kunnen uitwisselen.”

Concreet gaat het over een opleiding van 6 dagen gespreid over het hele academiejaar op de campus van KdG en op een school: “We maken de deelnemende kinderbegeleiders nog meer wegwijs in onderwijs en onderwijsdoelen: zo kijken ze mee door de bril van de leerkracht. We leren hen ook om hun eigen deskundigheid en sterktes samen in te zetten met die van de leerkracht.”

De opleiding is ontwikkeld in nauw contact met het werkveld. “We spraken met directies, beleidsondersteuners en ook apart met kinderbegeleiders. Zo spelen we met ons aanbod echt in op de noden die deze kinderbegeleiders en de scholen ervaren. We willen bijdragen aan de maatschappelijke erkenning van kinderbegeleiders en werken aan een gelijkwaardige samenwerking tussen leerkrachten en kinderbegeleiders op school”, aldus de docent.

Meer info?

Inschrijvingen lopen tot 8 september:
https://www.kdg.be/opleidingen/navormingen-en-studiedagen/basistraject-kinderbegeleiders-onderwijs

Online infomomentdinsdag 5 september om 16 uur