Kris Vanhemelrijck is ook een oudgediende van de galerie De Zwarte Panter, waar hij debuteerde in 1990 met grassculpturen in de kapel en op de binnenkoer. Vandaag brengt hij “Honderd schrijversportretten”. De auteur-essayist Hans Theys, die tevens curator is van deze tentoonstelling en lezingen, zegt hierover in zijn karakteristieke stijl:

“Diep verscholen in de Zwarte Panter, het veelgelaagde huis der hospitaalridders, kranken van geest en andere betweters en warhoofden, zijn nu ter plechtige bezichtiging blootgelegd honderd zinderende schrijversportretten, uit kleur gevlochten door Kris Vanhemelrijck, die jarenlang boekwerk na boekwerk tot zich heeft genomen en gedistilleerd en omgezet in tastbare beelden en thans, eindelijk, de vruchten dezer volgehouden omgang met de letteren prijsgeeft aan de wereld zelf, ons dus, die mogen gaan kijken. Want intussen heeft de ervaring bewezen dat er, zoals Jorge Luis Borges al vermoedde, nooit meer dan één mens heeft bestaan, en dat wij allemaal schaduwen zijn van die ene tegelijk luie en zenuwachtige mens die niemand kent. En zo is ook bewezen dat er maar één schrijver bestaat, van wie alle andere schrijvers nerveuze en nijverige schaduwen zijn. Gelukkig verplaatst de zon zich, en bestaan er wolken en nevels en gebladerte, zodat er veel schaduwen zijn, gelig en vervuld van dwarrelend stof zoals bij Proust, perelend in een perenboomgaard zoals bij Teirlinck, gestreept achter een betralied venster zoals bij Borges, en getrokken uit een grijs doods licht zoals bij Gerard Reve. En gelukkig zijn er mensen als Kris Vanhemelrijck, die zich de moeite getroosten alle nuances van deze schijngestalten vast te leggen, van deze schrijvers dus, om de illusie van hun bestaan te versterken en zo de troost hunner werken misschien meer binnen ons bereik te brengen. Waarvoor hier hulde.”

Er zijn schrijversportretten van onder meer Emily Dickinson, Georges Orwell, William Burroughs, Samuel Beckett, James Joyce, Sylvia Plath, Bertolt Brecht, Franz Kafka, Hans Christian Andersen, Hildegard von Bingen, Federico Garcia Lorca, Marcel Proust, Paul Verlaine, Albert Camus, Willem Elsschot, Hendrik Marsman, Willem Frederik Hermans, Marcel van Maele, Gust Gils, Armando, Gerard C. van het Reve, Lucienne Stassaert, Remco Campert, Adriaan van Dis, Leonard Nolens, Tom Lanoye, Jeroen Olyslaegers, Pjeroo Roobjee en Jack Kerouac op de uitnodiging. Voor de bezoekers zijn er een dertigtal bibliotheekzitjes Julianus voorzien om de werken rustig te bekijken.

Tijdens de expo zijn er Ontmoetingen: Zeven schrijvers – Eén film. Een overzicht hiervan, telkens om drie uur ’s middags in de galerie:
-zondag 26 mei: Pjeroo Roobjee
-zondag 2 juni: Jeroen Olyslaegers en Nikkie van Lierop
-zondag 9 juni: Vertoning van het videoproject “Ogenblikken” van Régine en Anouk Ganzevoort

Tot en met zondag 23 juni.

Foto’s: www.dezwartepanter.com