Het Jenevermuseum stapte samen met drie andere musea, nl. Texture (Kortrijk) en het Museum van de Belgische Brouwers (Brussel) in het waarderingsproces van museale deelcollecties ‘Naar Waarde Geschat’ van het CAG, Centrum voor Agrarische Geschiedenis.

Het Jenevermuseum koos voor de deelcollecties kuipers- en koperslagersmateriaal.
Die twee ambachten leunen dicht aan bij de jeneverindustrie, voor maken en herstellen van houten vaten en van koperen stokerijmateriaal. De 209 objecten (127 van het kuipersambacht, 82 van de koperslagerij) werden geïnventariseerd en beschreven en vervolgens geëvalueerd.

Uit het proces bleek dat de deelcollectie koperslagerij uitzonderlijk is, in goede toestand, volledig en ook afkomstig uit één atelier. Ook de deelcollectie kuipersmateriaal is authentiek en bijna volledig, en bevat enkele zeldzame en zelfs unieke stukken.

Het volledige rapport kan men downloaden op de website van het CAG

Foto: www.vvia.be