Kinderen in armoede zijn één van de grootste slachtoffers van de lockdown, ze kunnen al wekenlang niet naar school en wonen vaak met broer en zus op een kleine oppervlakte. Er zijn reeds verschillende initiatieven genomen om kinderen uit de lagere school zinvol bezig te houden, zo verdeelden we zelf ook 325 knutselpakketten voor kinderen vanaf 7 jaar. Kleuters blijven vaak in de kou staan. Om ook hen te stimuleren en te ondersteunen in hun ontwikkeling willen we 200 bouwblokken sets verdelen. Zo kunnen ze oefenen met fijne motoriek, creatief denken,.. én plezier hebben!
 
We vragen hierbij om uw hulp. Steunt u ons met deze aankoop?

Sportpret voorziet €250 budget, we zoeken nog €750 om alle 200 pakketten te kunnen bestellen en verdelen.

Kleuters die opgroeien in armoede ontwikkelen vaak een achterstand tegenover leeftijdsgenoten. Scholen zorgen ervoor dat alle kinderen extra gesimuleerd worden om bij te leren. Ondertussen zijn kleuters al wekenlang niet meer naar de kleuterklas kunnen gaan. We willen hen thuis stimuleren om ook motorisch te ontwikkelen, dat is heel belangrijk om bijvoorbeeld in het eerste leerjaar vlot te kunnen leren schrijven. Goede onderwijskansen zijn cruciaal om uit armoede te geraken. Laten we daar samen werk van maken.

We kozen bewust voor zachte blokken zodat de kinderen voor weinig lawaaihinder zorgen voor broers of zussen die voor school moeten werken.  De set bestaat uit 30 blokken en kan makkelijk opgeruimd worden in de draagtas.

Sportpret – Waar kinderen kansen krijgen.

Bedankt voor uw steun.
Aïlan Iriks-Bickx
Voorzitter Sportpret vzw