Van 20 februari tot en met 30 oktober 2024 loopt de gastexpo ‘Bringing voices alive and becoming one’ in het FelixArchief. Deze expo is het resultaat van onderzoek van leerlingen van het vijfde middelbaar naar persoonlijke verhalen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. ‘Bringing voices alive and becoming one’ is een Europees project dat jongeren een dieper inzicht wil geven in hedendaagse vormen van discriminatie. 

In vijf Europese landen werden er projecten uitgewerkt voor ‘Bringing voices alive and becoming one’. Voor team België werkte het LAB gedreven onderwijs uit Puurs-Sint-Amands samen met het onderzoekscentrum van Kazerne Dossin voor een lokaal geschiedenisproject met leerlingen van het vijfde middelbaar. ​

Archieven en getuigenis 

De leerlingen onderzochten acht weken lang de persoonlijke verhalen van (ondergedoken) kinderen, Joodse en Romaslachtoffers. Ze legden hierbij de focus op de verschillende mechanismes die kunnen leiden tot een genocide en op het concept van ‘bystander’ (de ‘omstander’), ‘upstander’ (de ‘opstander’) en ‘gewone helden’. De leerlingen analyseerden documenten uit het FelixArchief en het archief van Kazerne Dossin, en hadden een gesprek met Regina Sluszny die tijdens de oorlog als kind ondergedoken leefde. Het resultaat hiervan was eerder te zien in een expo in Kazerne Dossin. Vanaf 20 februari 2024 is de gastexpo ‘Bringing voices alive and becoming one’ te bezoeken in het FelixArchief.

Inzicht in discriminatie 

Het Europese project ‘Bringing voices alive and becoming one’ heeft tot doel jongeren meer inzicht te geven in hedendaagse vormen van discriminatie door hen onderzoek te laten voeren naar de slachtoffers van de Nationaalsocialisten. De Belgische studenten creëerden op basis van hun onderzoek deze website. Voor alle Europese scholen is er ook een toolbox beschikbaar: leerkrachten kunnen grasduinen in alle projecten en volgens tijd, ruimte en beschikbaarheid dit thema uitwerken in de klas.

Praktisch: expo ‘Bringing voices alive and becoming one’ 

  • FelixArchief, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen.
  • Van 20 februari t.e.m. 30 oktober 2024 (elke dinsdag en woensdag van 9u tot 16u, donderdag van 14u tot 16u).
  • Toegang: gratis.
  • De expo richt zich op vrijetijdsbezoekers en schoolgroepen uit het secundair onderwijs. Een groepsbezoek kan aangevraagd worden via de website van het Vredescentrum. ​

Meer info over de expo op de website van het Vredescentrum.

Partners: LAB gedreven onderwijs Puurs-Sint-Amands, Kazerne Dossin, Antwerpen Herdenkt, FelixArchief en Vredescentrum.

Antwerpen Herdenkt

Deze gastexpo kadert binnen het grotere herdenkingsproject van de stad Antwerpen, namelijk Antwerpen Herdenkt. Met dit project wil stad Antwerpen de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog levendig houden in het heden en de herdenking ervan doorgeven aan volgende generaties.

Foto: Stad Antwerpen