Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakte woensdag bekend dat Vlaanderen zich burgerlijke partij stelt in het dossier rond de verdwijning van wolvin Naya. Daarmee volgt ze het voorbeeld van Vogelbescherming Vlaanderen, de vereniging die zich op 15 oktober 2019 als ‘advocaat van de fauna’ burgerlijke partij stelde. De minister volgt de vereniging ook in haar dringende verzoek om meer natuurinspecteurs binnen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Demir wil extra mensen in dienst nemen met als doel de wolf in Vlaanderen beter te beschermen. Vogelbescherming Vlaanderen rekent er echter op dat minister Demir hierbij niet enkel focust op wolvengebied maar op heel Vlaanderen. De Natuurinspectie is hier al vele jaren onderbemand en dat resulteert in een vorm van straffeloosheid en een overvloed aan overtredingen die nooit opgespoord, laat staan gesanctioneerd worden.

Quis custodiet ipsos custodes
Paul Van Daele, directeur bij Vogelbescherming Vlaanderen: “Wie bewaakt de bewakers? Zelfs jachtwachters worden op heterdaad betrapt, terwijl de Hubertus Vereniging Vlaanderen fake news blijft verspreiden over de strenge controle die er zou zijn op de uitoefening van de jacht! Het beleid van de voorbije jaren heeft handhaving alleen maar uitgehold.”
Dat er een groot gebrek is aan natuurinspecteurs ondervindt Vogelbescherming Vlaanderen nagenoeg dagelijks. De vereniging heeft nog maar eens een dossier op haar bureau liggen dat handelt over nota bene beëdigde jachtwachters die alle regelgeving inzake jacht en soortenbescherming aan hun laars lappen. Een jachtwachter is normaal belast met het toezicht op de naleving van de jachtwet en met de bescherming van de belangen van de bezitters van jachtterreinen. Vaak zijn dergelijke personen net de grootste overtreders van de vigerende wetgeving. De twee personen in dit dossier maken het voorwerp uit van continue overtredingen zoals het doden van beschermde diersoorten (boommarters, buizerds) en het gebruik van illegale en wrede tuigen (klemmen, stroppen, kooien, gif) om reeën te vangen en vossen te doden. De aanwezigheid van dergelijke tuigen en middelen impliceert ook een gevaar voor de openbare veiligheid en volksgezondheid. Gif en klemmen zijn immers niet selectief. Natuurinspecteurs dienen deze inbreuken te onderzoeken en te helpen voorkomen.

Meer blauw in het groen
Door de onderbezetting bij de Natuurinspectie worden iedere dag beschermde vogels en zoogdieren in heel Vlaanderen het slachtoffer van wandaden. Met een theoretische bezetting van ca. 28 mensen (in 2017 was dit nog 45) over heel Vlaanderen is het niet te verwonderen dat de pakkans in de natuur zeer klein is en dat er bij mensen met slechte bedoelingen een gevoel van straffeloosheid heerst. Een gedegen handhaving zou het sluitstuk voor een sterk Vlaams biodiversiteitsbeleid moeten zijn. Meer blauw in het groen zal naast verdere sensibilisatie en educatie moeten helpen om excessen als afschot van bedreigde diersoorten als de wolf de wereld uit te helpen. De aanwezigheid van extra handhavingsautoriteiten in het kader van het onderzoek naar Naya heeft zo tal van jachtinbreuken (gepleegd door jagers met een jachtverlof) en stroperij aan het licht gebracht die anders onder de radar zouden gebleven zijn. Demir bevestigde dat de jachtverloven van de betrokken personen reeds werden ingetrokken. Wij hopen dat deze trend zich verder zet.

Help ons in onze juridische actie!
Ben jij al lid van Vogelbescherming Vlaanderen? Super! Je kan onze acties met een (fiscaal aftrekbare) gift een extra duw in de rug geven.

Foto’s: www.vogelbescherming.be