‘Het heeft geen zin om grote hoeveelheden Corona-vaccins te kopen als een substantieel aantal mensen weigert zich te laten vaccineren.’

In een nieuwe studie onderzoeken onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen de reden waarom mensen terughoudend zijn om zich te laten vaccineren tegen de COVID-19-virusziekte. Ze zullen proactief de aarzelende vaccins in België in kaart brengen op basis van een open dialoog met de bevolking en de volksgezondheidsautoriteiten en een analyse van posts op sociale media. De resultaten van hun onderzoek zouden kunnen helpen bij de uitrol van een effectieve en gerichte nationale COVID-19-vaccinatiecampagne. Het onderzoeksproject wordt gecoördineerd door het ITG, in nauwe samenwerking met KU Leuven, de London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) en l’Institut Pasteur in Parijs en wordt gefinancierd door Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO).

Begin deze week maakten onze ministers van Volksgezondheid bekend dat vaccinatie tegen het virus gratis en vrijwillig zal zijn. Het doel is om 70 procent van de bevolking te laten vaccineren om individuele bescherming en potentiële kudde-immuniteit te bieden om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Veel mensen zijn echter huiverig voor vaccinaties. Prof Koen Peeters van het ITG legt uit: “Een wantrouwen jegens wetenschap en autoriteiten is een van de redenen waarom mensen aarzelen om zich te laten vaccineren. veiligheid en doeltreffendheid van snel ontwikkelde vaccins. Het is essentieel dat we de houding van de bevolking ten opzichte van deze vaccins kennen voordat we ze beschikbaar stellen en een vaccinatiecampagne lanceren. ”

De onderzoekers gaan een dialoog aan met verschillende Belgische bevolkingsgroepen en de volksgezondheidsautoriteiten om deze twijfels te identificeren. Ze analyseren ook berichten op sociale mediaplatforms zoals Twitter. Het project heeft als doel om zowel online als offline gegevens over aarzeling over vaccins kwalitatief en kwantitatief in kaart te brengen. Dr. Charlotte Gryseels van het ITG: “Het heeft weinig zin om grote hoeveelheden coronavirusvaccins aan te schaffen als een substantieel aantal mensen niet wil vaccineren. De Belgische volksgezondheidsautoriteiten hebben een vaccinatiestrategie nodig die ruimte laat voor dialoog met de bevolking over de redenen waarom ze twijfelen aan de veiligheid of effectiviteit van COVID-19-vaccins. De resultaten van dit onderzoek kunnen de uitrol van gerichte vaccinatiecampagnes sturen. ”

Ondersteuning voor 11 onderzoeksprojecten
Dit project is een van de elf Vlaamse onderzoeksprojecten over COVID-19 in verschillende wetenschappelijke domeinen, goedgekeurd en gefinancierd door Vlaams minister van Economie, Innovatie en Wetenschap, Hilde Crevits. Na een eerste oproep van de minister en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) werden negen wetenschappelijke projecten geselecteerd die zich toespitsten op de klinische en epidemiologische aspecten van de coronacrisis. Naarmate de pandemie evolueerde, was het echter duidelijk dat het coronavirus langdurige gevolgen zou hebben voor ons welzijn, het sociale en economische weefsel of onze samenleving, en onderwijs. Daarom werd een tweede oproep gelanceerd. Inmiddels zijn elf projecten geselecteerd waarvoor de afdeling € 2,5 miljoen aan financiering heeft verstrekt. “De huidige pandemie heeft het dagelijks leven van ieder van ons veranderd en zal blijvende gevolgen hebben.  

Het ITG neemt ook deel aan twee andere door het FWO gefinancierde projecten , geleid door de Universiteit Antwerpen. Het onderzoek zal helpen om betere epidemiologische beoordelingen te maken en om het beloop van de ziekte van COVID-19 beter te bepalen.

Foto: www.itg.be