Het opvoeden van een kind met ADHD is voor ouders vaak een veeleisende taak. Kinderen met ADHD houden zich vaak moeilijker aan de regels, vergeten huishoudelijke taken te doen, weten niet of ze huiswerk hebben of verstoren de rust en vrede tijdens het eten. Ouders geven aan dat bepaalde opvoedingstechnieken zoals straffen en belonen niet lijken te werken bij hun kind met ADHD.
In deze workshop kunnen ouders ervaringen uitwisselen over de opvoeding van kinderen met ADHD. We bekijken samen specifieke knelpunten en aandachtspunten bij het straffen en belonen en staan stil bij een goed evenwicht tussen beiden.

Plaats: Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6, Mechelen
Prijs:  €3 voor abonnees van ZitStil-magazine, €5 voor niet-abonnees
Datum: 16/05/2017
Aanvang: 20.00u
Spreker: Marjo Helsen

Www.zitstil.be