Twee gouden eeuwen
In 2019 viert Museum Vleeshuis | Klank van de Stad de muzikale wereld van twee bijzondere Antwerpenaren: Gilbert van Schoonbeke (1519-1556) en Albert de Vleeshouwer (1863-1913). Hun levens zijn nauw verbonden met gouden tijdperken van economische en artistieke bloei in Antwerpen.
1519: Gilbert van Schoonbeke
Precies 500 jaar geleden werd Gilbert van Schoonbeke geboren. Als stadsontwikkelaar zou hij het Antwerpen van de Gouden Eeuw vormgeven. De Spaanse stadsomwallingen, het Waterhuis (Brouwershuis), het Tapissierspand en het Oostershuis zijn enkele van zijn bekendste projecten. Langsheen de werven van Gilbert van Schoonbeke klink de muziek van Lassus, Waelrant of Clemens non Papa, allemaal tot lof van een nieuw Antwerpen.
1899: Albert de Vleeshouwer
In 1899 trok de Van Dyckstoet door de bloeiende wereldstad die Antwerpen opnieuw was geworden. De stoet vierde het artistieke verleden. Met allerlei eigen composities én met de uitgave van een muziekalbum droeg mecenas, componist en kunstverzamelaar Albert de Vleeshouwer bij tot deze stoet.
 
Niet enkel tijdens de Woensdagklanken staat de muziek uit de Gouden Eeuwen van Gilbert van Schoonbeke en Albert de Vleeshouwer centraal. Ook de focustentoonstellingen in de Schatkamer van het museum staan in het teken van beiden.

Foto: www.museumvleeshuis.be