1982 Amsterdam, De Bezige Bij, vierde vermeerderde druk, 62p. 22:14 cm. Linnen met omslag.

Met opdracht: “Voor Freddy de Vree,/ gedeeltelijk ook voorgelezen/ op een dag dat de/ Belgen staakten/ Wim/ Antwerpen 22 sept ‘83”

Bijgevoegd:
Origineel typoscript van Freddy de Vree’s inleiding bij Hermans’ voordracht tijdens de ‘Middagen van de Poëzie’ te Antwerpen op 22 september 1983. 4p. 29,5:21 cm.

“Dames en Heren,/ als het echt nodig was om Willem Frederik Hermans aan u voor te stellen,/ dan zou U waarschijnlijk nu niet hier aanwezig zijn, mijn funtie (sic) is dus/  volslagen paradoxaal.”

“de Overgebleven/ gedichten zijn meestal kort, dwz de cycli uit de jaren veertig zijn/ uit de verzamelbundl (sic) weggeschoven ten voordele van de miniaturen, en/ die miniaturen zijn niet alleen schitterend op zichzelf, ze doen ons/ beter begrijpen met welke attentie, met hoeveel geduld, met hoeveel/ inzet Hermans ook de volzinnen van zijn romans schaaft en bijschaaft,/ en de beste gedichten van WFH zijn dan ook als kleine, volkomen gave/ taferelen. We zullen hem onmiddellijk deze kleinoden zelf horen/ voordragen in een selektie die hij speciaal voor vandaag samenstelde,/ maar die na enige tijd wordt opgeschort, en wel om deze reden dat/ het reciteren van poëzie en ook het beluisteren ervan een geweldige/ inspanning vergt, zodat we na een eerste selektie overgaan tot iets anders,/ en wel omdat WFH, die gister vanuit Parijs naar NL vloog, dat niet alleen/ deed omwille van de treinstaking, maar ook omdat er net een nieuw boek van hem verscheen”

“Het zou zonde zijn om ook niet de/ prozaschrijver Hermans aan het woord te horen”

250 euro.

Foto: www.demian.be