Provincie Antwerpen deelt 800 gratis mezennestkasten uit aan lokale besturen en provinciale diensten. De provincie wil zo meer mezen aantrekken, als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Een actie die lokale besturen helpt bij de bestrijding en het gebruik van biociden moet reduceren.

“De 800 nestkasten waren in een mum van tijd besteld”, vertelt Kathleen Verstraete, provinciaal expert eikenprocessierups. “In sommige gemeenten is de overlast door de eikenprocessierups dan ook heel groot. Daarom gaan we samen met hen op zoek naar efficiënte én ecologische manieren om de rupsen te beheren. Meer mezen aantrekken is één mogelijke oplossing, binnen het Europees project ‘LIFE eikenprocessierups’, schakelen we ook andere natuurlijke vijanden in zoals sluipwespen en –vliegen en de grote poppenrover (een kever). Zo streven we naar de meest ecologische vorm van beheer, waarbij de (gezondheids)impact tot een minimum beperkt wordt en de biodiversiteit behouden blijft.”

Een partner voor lokale besturen
Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur, vertelt: “Deze actie volgt eerdere ondersteuningsmaatregelen die we dit jaar namen voor lokale besturen in onze provincie. Zo verdeelden we dit voorjaar 542 informatieborden en 373 afzetlinten aan gemeenten en provinciale domeinen. Er kwamen vormingen rond bestrijding en persoonlijke beschermingsmiddelen, en we zetten collectieve inzamelplaatsen voor oude rupsennesten op. Zo bevestigen we opnieuw onze rol als cruciale partner voor lokale besturen.”

Een nestkastje hang je:

·         In oktober, november of december. De mezen zoeken dan een slaapplaats, die meestal ook hun nestplaats wordt.
·         Op een hoogte van 2,5 à 3 meter.
·         Aan de noordoostzijde van de boom, zodat het niet binnenregent.
·         Op een rustige, natuurlijke plek.
·         In bomen waar rupsen zitten of zo dicht mogelijk bij bomen met rupsen.

Deze en andere praktische tips lees je in de handleiding ‘Zo hang je een mezennestkastje’ of surf naar www.info-eikenprocessierups.be > pagina ‘veelgestelde vragen’, vraag 8. Wat kan ik zelf doen om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden?

Meer informatie over het LIFE-project rond ecologisch beheer van de eikenprocessierups lees je op www.info-eikenprocessierups.be > LIFE-project

Provincie Antwerpen zet in op het behoud van onze biodiversiteit en ondersteunt de nationale campagne #samenvoorbiodiversiteit

Foto: Gedeputeerde Jan De Haes en schepen Bart Julliams van Stad Geel maken de nestkasten klaar om op te hangen. De kasten worden in bomen gehangen op plaatsen waar de rupsen dit voorjaar veel overlast veroorzaakten.
Copyright: provincie Antwerpen – Koen Fasseur