Pierre WUNSCH, gouverneur
Geert LANGENUS, NBB-econoom

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België die zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de andere instellingen van het Eurosysteem. In het webinar van 17 juni worden de voorjaarsprognoses van 2021 voorgesteld. De projectieperiode loopt tot 2023 en het verdere herstel van de Belgische economie na de zware coronacrisis zal centraal staan. Pierre Wunsch en Geert Langenus zullen daarbij ingaan op het verloop van de gezinsconsumptie, de koopkracht, de investeringen en de internationale handel, maar ook de arbeidsmarkt en kosten en prijzen bespreken. Daarnaast komen ook de begrotingssituatie en de uitdagingen op dat vlak ruim aan bod.

Taal:
Het webinar wordt afwisselend in het Nederlands en in het Frans gehouden,
er is geen vertaling voorzien.
Aarzel niet om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden.
Contact:
CM – Belgian Financial Forum
c/o Nationale Bank van België
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
financialforum@nbb.be
Attesten:
Het Financieel Forum is als opleider erkend door FSMA (accreditatienummer 500051A/B), ITAA (accreditatienummer B0697/2020-02).
Deze activiteit komt in aanmerking voor 1,5 vormingspunt of 1.5 vormingsuur in het kader van de bijscholing van bank- en verzekeringstussenpersonen, accountants, belastingsconsulenten, boekhouders en fiscalisten.

Info via www.nbb.be