Zoals al bekend is, werden op 13 november jl. in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren van Oostende drie wilde vogels ter verzorging aangeboden die besmet bleken te zijn met het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus. Concreet ging het om een knobbelzwaan, een kolgans en een wulp. Omdat dit virus heel besmettelijk is voor vogels en dus ook voor pluimvee (bijvoorbeeld kippen), werden enkele verplichtingen opgelegd voor houders van gedomesticeerde vogels, zowel voor commerciële houderijen als voor de hobbysector. Die verplichtingen zijn terug te vinden op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Ik vind een noodlijdende vogel. Wat doe ik?
Wanneer je een zieke vogel of meerdere vogels aantreft, contacteer dan het dichtstbij gelegen opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) zodat de zieke dieren deskundig verzorgd kunnen worden of indien nodig geëuthanaseerd. Belangrijk om weten is dat je nog altijd met alle noodlijdende wilde dieren (zowel vogels als zoogdieren) in de opvangcentra terecht kan. Er is met andere woorden geen verbod opgelegd om een hulpbehoevend wild dier naar een erkend opvangcentrum te brengen.
 
Influenzalijn
Om een goed beeld te krijgen van de virusstammen die circuleren bij wilde vogels en om de evolutie van deze nieuwe uitbraak op te volgen, is het belangrijk waakzaam te zijn voor zieke en dode wilde vogels in de natuur. Wanneer je dode vogels aantreft, wordt gevraagd de (gratis) influenzalijn te bellen op 0800 99 777. Vervolgens zullen de kadavers in de ANB-ziektebewaking (Agentschap voor Natuur en Bos) worden opgenomen en opgehaald voor onderzoek.

Kadaverinzameling
In de praktijk betekent dit dat de influenzalijn het juiste provinciaal aangeduide VOC contacteert voor terreincontrole en kadaverinzameling. Het VOC zal de kadavers vervolgens inzamelen indien ze in aanmerking komen voor onderzoek. Kadavers die in slechte staat zijn, worden niet ingezameld en indien er ter plaatste vele dode vogels van eenzelfde soort zijn, worden slechts enkele kadavers ingezameld. Wanneer er na de inzameling nog kadavers ter plaatse achterblijven, contacteert het VOC de eigenaar om opruiming van de kadavers te vragen (via begraving of ophaling door Rendac).

Vogels voeren in de tuin
Nu de winter voor de deur staat en Vogelbescherming Vlaanderen traditioneel oproept om je tuinvogels de koude door te helpen met kwaliteitsvol vogelvoer, rijst de vraag of dit nu wel nog kan? Vogelbescherming Vlaanderen bevestigt hierbij dat het voeren van tuinvogels via een voedertafel of -silo wel degelijk kan. Als je in dezelfde tuin ook kippen houdt, is het misschien beter om geen wintervoer voor tuinvogels aan te bieden, tenzij de kippen op geen enkele manier in contact kunnen komen met de tuinvogels. Voor meer informatie over het voeren van vogels in de winter, kan je op deze webpagina terecht. Wees ook voorzichtig met drinkwater voor de tuinvogels. Meer info daarover vind je op deze webpagina.

Foto’s: Lowres / www.vogelbescherming.be