Na de bijzonder geslaagde restauratie van Rubens’ Zelfportret laat het Rubenshuis opnieuw een werk uit eigen collectie restaureren: De Kunstkamer van Cornelis van der Geest. Op 1 april 2019 is het topstuk van schilder Willem Van Haecht vertrokken naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel. Het einde van de restauratie is voorzien voor het najaar van 2020.

De Kunstkamer van Cornelis van der Geest werd in 2005 als Vlaams topstuk erkend vanwege zijn bijzondere artistieke waarde. In 2009 wijdde het museum de tentoonstelling Kamers vol Kunst aan het schilderij en het unieke genre van de kunstkamers. Het sleutelwerk werd hiervoor speciaal gerestaureerd.

Integrale conservatie- en restauratiebehandeling
Het paneel bestaat uit verschillende houten planken die aan mekaar zijn verlijmd. De focus in de restauratie van 2009 lag op de verflaag en de inlijsting. Het schilderij werd in een klimaatbox geplaatst om de stabiliteit van het houten paneel te vergroten.
Tien jaar later zijn ter hoogte van de naden tussen de verschillende planken nieuwe barsten verschenen met verfopstuwingen tot gevolg. Daarom krijgt het topstuk vandaag een integrale conservatie- en restauratiebehandeling.
Internationaal paneelexperte Aline Genbrugge en haar collega’s bij het KIK staan in voor het onderzoek en de behandeling van het topstuk. Verschillende mogelijkheden om het paneel te stabiliseren, worden onderzocht. Zo wordt getracht het paneel langs de achterzijde lokaal te verstevigen, een complexe ingreep die balanceert op de subtiele grens tussen flexibiliteit en spanning. De barsten in de picturale laag en de verfopstuwingen worden hersteld. Hierdoor zal het werk opnieuw frisser ogen.
 
Terug in 2020
In het najaar van 2020 is de restauratie klaar en kan u het gerestaureerde topstuk van Willem Van terug in het Rubenshuis bekijken.

Foto’s: www.rubenshuis.be