Essen, Hulshout, Sint-Katelijne-Waver, Wommelgem en stad Lier namen hun potentienota vol onthardingskansen voor lokale wegen in ontvangst.

Onder begeleiding van de provincie Antwerpen en Breekijzer vzw hebben vijf vooruitstrevende gemeenten een op maat gemaakt onthardingstraject gevolgd.

Traject ‘Gemeentewegen onder de loep’

Tijdens het begeleidingstraject hebben ze in zes stappen een potentienota en prioriteitenlijst opgesteld. Met deze analyse kregen de gemeenten inzicht in de mogelijkheden om oververharde wegen te ontharden, waardoor ruimte voor meer groen en water ontstaat.
Donderdagvoormiddag verzamelden de schepenen, plannende en uitvoerende ambtenaren van Essen, Hulshout, Lier, Sint-Katelijne-Waver en Wommelgem zich voor het slotmoment van het traject. Hier ontvingen ze hun potentienota met een longlist van acht tot tien kansrijke gebieden en een kansenbeoordeling van vier straten uit deze longlist. Met deze nota gaan ze nu verder aan de slag.

Engagementsverklaring

Vier van de aanwezige gemeenten ondertekenden ook een engagementsverklaring om de prioriteitenlijst en ontharding te integreren in hun gemeentelijke werking.
Zo nemen de gemeenten Essen, Hulshout, Wommelgem en stad Lier minstens één project uit de gemeentelijke potentienota verder op. Aanvullend zal elke gemeente de opportuniteitsscan van gemeentewegen integreren in hun gemeentelijke GIS, waardoor deze informatie praktisch wordt ingezet bij onderhouds- en heraanlegwerkzaamheden bij wegenwerken.

Daarnaast ontwikkelen de gemeenten een verhardingsbalans en streven ze naar een netto-ontharding van het openbaar domein.

Onze gemeente heeft een verhardingsgraad van maar liefst 29,2%. We moeten er alles aan doen om zeker geen extra verharding bij te maken. We willen dan ook voor een netto-ontharding gaan. In de praktijk betekent dit dat we in het geval er toch echt iets extra verhard moet worden, we op zoek gaan naar andere locatie waar we kunnen ontharden.” licht Alex Helsen, schepen van openbare werken en mobiliteit in de gemeente Wommelgem toe.

Om dit alles vlot te laten verlopen en koppelkansen te benutten met mobiliteit, groen, water en landschapsbeleving, zetten de gemeenten een overlegstructuur op. “Bij het ontharden van het openbaar domein komt heel wat kijken. Tijdens dit traject werkten we samen met andere diensten. Een vaste overlegstructuur zorgt ervoor dat opportuniteiten sneller gedetecteerd worden. Plannen die klaar liggen voor uitvoering kunnen dankzij een onthardingsscan meteen meer mogelijkheden detecteren om te ontharden en zo meer plaats te geven voor groen en blauw.” voegt An Romeijn, duurzaamheidsambtenaar stad Lier, toe.

Waarom ontharding?

De verhardingsgraad in de provincie is erg hoog. Gedeputeerde voor milieu, natuur en water, Jan De Haes, onderstreept het belang van ontharden voor lokale besturen: “De vele regen van de voorbije weken toont nog eens dat we hemelwater maximaal terplekke moeten laten infiltreren om overstromingen te beperken. Zo kunnen we ook groene plekken creëren, die groot en klein uitnodigen om elkaar te ontmoeten en te spelen.

Daarom verlengen we dit project met twee jaar, zodat we nog eens tien gemeenten kunnen ondersteunen. Inschrijven kan in het voorjaar van 2024.”

Hard tegen verharding

In totaal hebben 14 lokale besturen in de provincie Antwerpen dit jaar drie op maat gemaakte begeleidingstrajecten gevolgd. Zo werd het initiatief ‘Jouw project onder de loep’ ook al door negen andere lokale besturen gevolgd.

Gemeenten die zelfstandig aan de slag willen, kunnen het vijfstappenplan voor adaptatie gebruiken om ervoor te zorgen dat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien bij hun adaptatieprojecten.

Foto: Copyright: provincie Antwerpen