De nieuwe thema’s voor de Burgerbegroting zijn bekend. De inwoners van district Antwerpen kozen vooral voor meer groen en meer bomen, maar ook voor cultuur op straten en pleinen, en buurtconcerten
 
De afgelopen maand lieten bijna 1.500 inwoners van district Antwerpen weten aan welke thema’s zij het meeste belang hechten. Inwoners stemden online via www.burgerbegroting.be. Alle deelnemers kozen hun 5 favorieten uit een lijst met 67 thema’s. Op die manier beslisten ze samen welke thema’s het belangrijkste zijn voor het district.
 
Alle online stemmen zijn nu opgeteld. Dit zijn de 12 thema’s waar het geld van de Burgerbegroting in 2022 naartoe zal gaan:
 
·        groen in straten en op pleinen
·        verkeersremmende maatregelen
·        meer bomen
·        fietsvriendelijke straten
·        tuinstraten en experimenteel groen
·        ontharden
·        ontmoeting in de buurt
·        klimaat- en milieuprojecten
·        buurtconcerten en -feesten
·        aantrekkelijkere pleinen
·        kindvriendelijke straten
·        cultuur op straten en pleinen
 
“Dit jaar maakten onze bewoners vernieuwende keuzes. Zo zijn er vier thema’s die voor het eerst werden gekozen: verkeersremmende maatregelen, cultuur op straten en pleinen, kindvriendelijke straten, en tuinstraten en experimenteel groen. Ik kijk uit naar hoe onze bewoners dit verder willen invullen.”, zegt Femke Meeusen, districtsschepen bevoegd voor participatie & Burgerbegroting.
Wat nu? Geld verdelen
Vanaf maandag 1 maart kunnen inwoners van district Antwerpen online 1,4 miljoen euro verdelen over de 12 gekozen thema’s. Stemmen kan vlot en makkelijk via www.burgerbegroting.be. Online stemmen kan nog tot en met woensdag 31 maart.
 
Nadat de budgetten zijn verdeeld over de thema’s kan iedereen tussen 1 april en 17 mei ideeën indienen binnen de gekozen thema’s en het toegewezen budget. In september kiezen inwoners welke projecten er concreet in uitvoering gaan in 2022.
 
Op deze manier bepalen inwoners van het district volledig zelf wat er gebeurt met 10 procent van de begroting, dat is maar liefst 1,4 miljoen euro. Eerst door de thema’s te kiezen, dan door het geld te verdelen over deze thema’s, vervolgens door projecten in te dienen binnen de vooropgestelde budgetten en ten slotte door projecten te kiezen. Alle informatie staat op www.burgerbegroting.be.