Meer dan een brug: nieuwe kaaimuren en bedding voor Klein Schijn
Minstens zo belangrijk is het verbreden van het kanaal onder de brug. Vandaag is het kanaal hier, met zo’n 48 meter, erg smal. Dit is zelfs het smalste deel van het hele Albertkanaal en schepen kunnen elkaar hier niet of nauwelijks kruisen. Om het (goederen)transport over water alle kansen te geven is het belangrijk om alle knelpunten weg te nemen en dus verbreden we hier het kanaal tot 90 meter breed.  
 
Onder de brug zijn de voorbereidingen ver gevorderd. Op onderstaande foto zie je duidelijk al een deel van de nieuwe kaaimuur liggen. Op de linkeroever schuift de kaaimuur tot 42m  meter op. Hierdoor moeten we ook de bedding van het Klein Schijn verleggen. Die loopt vandaag nog midden door de af te graven oever. Net zoals dat vandaag het geval is, zal ook de nieuwe loop van het Klein Schijn ingekokerd worden, waardoor deze straks niet meer zichtbaar is.

Bijkomend werk: vernieuwing spoorbocht Van der Delftstraat
Op vraag van De Lijn zal onze aannemer vanaf 16 november de sporen die afbuigen van de Schijnpoortweg naar de Van der Delftstraat vernieuwen. De tramsporen zijn er helemaal versleten en dringend aan vervanging toe. De werken duren ongeveer een maand en worden in twee fases van telkens 2 weken uitgevoerd. Eerst pakken we de sporen in de tussenberm en het Raoul Grégoirplein aan (16 tot en met 27 november), vervolgens de sporen die de Schijnpoortweg kruisen (30 november tot en met 11 december).  

Het verkeer op de Schijnpoortweg ondervindt weinig bijkomende hinder van deze werken. 
Het verkeer richting Merksem kan steeds langs de werken passeren, hetzij over de beschikbare rijstrook op de Schijnpoortweg (fase 1) of via het Raoul Grégoirplein (fase 2). 

Wie is wie?

Het project is een samenwerking van verschillende partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer, Water-link i.s.m. Aquafin, De Lijn en stad Antwerpen.

Aannemers Artes, Stadsbader en Taveirne zullen de werken samen uitvoeren. Artes staat in voor de burgelijke bouwkunde, Stadsbader legt de wegen en de rioleringen aan en Taveirne neemt alle infrastructuur voor de tram op zich.

De studie en het ontwerp voor de Theunisbrug en het Duvelsplein zijn gemaakt door studiebureaus Arcadis, Sweco en Zwarts en Jansma Architecten.

Foto’s: www.vlaamsewaterweg.be