De komende maanden staat er nog heel wat te gebeuren. We vervangen de nutsleidingen aan de Lange Nieuwstraat, we werken de Kipdorpvest verder af, verhuizen naar het laatste kwadrant op de Rooseveltplaats en leggen de kruispunten aan in de Van Ertbonstraat, Gemeentestraat en Van Stralenstraat. Zo gaan we de finale fase van de werken Noorderlijn in. Tegelijkertijd zijn er in de binnenstad nog een aantal belangrijke werken bezig, zoals bijvoorbeeld op de Plantin en Moretuslei. Hierbij een update. 

LANGE NIEUWSTRAAT EN KIPDORPVEST

Hier moeten nog een aantal nutsleidingen voorzien worden voor de aansluiting met de Kipdorpvest. Dit houdt in dat de Lange Nieuwstraat tijdelijk onderbroken is van 29/6 tot en met 10/7. 
Komende vanaf de Italiëlei wil dit zeggen dat er een omleiding voorzien is via de Van Boendaelestraat – Korte Winkelstraat – Lange Sint-Annastraat – Sint-Jacobsmarkt en de Apostelstraat.
Vanaf half juli zijn zowel de werken aan de Kipdorpvest als aan de Lange Nieuwstraat afgerond.

WERKEN ROOSEVELTPLAATS(foto)

In de week van 7 augustus verschuiven de werken op de Rooseveltplaats. Kwadrant 3 voor de horeca is dan volledig afgewerkt. Daarna nemen we het laatste kwadrant voor het Atheneum onder handen.

Foto’s: www.noorderlijn.be