Het beeld C861926/2 van Bert De Leeuw kreeg deze zomer in de tuin van het provinciehuis opnieuw een plek. Het 4,5 meter hoge kunstwerk, dat enkele ton zwaar is, werd kort na de plaatsing omzwachteld om een grondige restauratie te ondergaan. Deze is voltooid en het kunstwerk blinkt nu als een trots boegbeeld aan de voorzijde van het provinciehuis.

Het beeld, dat een soort van totem is, bevond zich sinds de afbraak van het voormalige provinciehuis in het open depot van het Middelheimmuseum. Deze zomer kwam er zwaar geschut aan te pas om het terug te brengen. Het bronzen beeld onderging vervolgens een grondige poetsbeurt en kleine beschadigingen werden hersteld. Door de behandeling heeft het nu opnieuw de kleur en glans zoals de kunstenaar het 40 jaar geleden heeft bedoeld. De sculptuur werd afgewerkt met een nieuwe vernislaag die het voor de komende decennia moet beschermen tegen weer en wind.

“Het kunstwerk heeft een sterke gelijkenis met een totempaal, die bij de vroegere indianenstammen een soort ‘familie- of stamteken’ was. Ik vind dit een mooie metafoor voor onze organisatie met haar diverse departementen. Elke departement werkt met glans vanuit haar eigen specialiteit, maar samen vormen we een sterke entiteit,” licht gedeputeerde Lemmens toe, bevoegd voor de Provinciale Kunstcollectie.

De restauratiebehandeling werd uitgevoerd door de firma Metafose, die recent ook een sculptuur van De Leeuw uit de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) onder handen nam.

Bert De Leeuw was een Antwerpse kunstenaar (1926 – 2007) die deel uitmaakte van de kunstenaarsgroep G58-Hessenhuis. Hij evolueerde van schilder naar beeldhouwer, met een uitgesproken voorliefde voor brons. Zijn humanitair-sociale bekommernis klinkt ook door in de zogeheten ‘totempalen’ die hij vanaf 1970 creëerde. Het zijn onderling hercombineerbare ensembles van meerledige, abstracte vormen die gebaseerd zijn op de kubus. Elke van de zichtbare zijden heeft een eigen ‘gezicht’ door steeds verschillende inkervingen en uitstulpingen. Door de wisselende stapelingen treden deze verschillende mensbeelden als het ware in contact met elkaar. Deze typische werken zijn onder meer opgenomen in de collecties van het KMSKA en het Middelheimmuseum. De sculptuur C861926/2 sluit aan bij dit concept van gestapelde blokken, ook al is het uit één deel vervaardigd.

Foto: www.provincieantwerpen.be