De tentoonstelling ‘Expot Depo. Twee decennia eigenzinnig verzameld’ in het Antwerpse Maagdenhuis toont voor het eerst een selectie hedendaagse kunst uit de collectie. Er zijn werken te bewonderen van grote namen als Fred Bervoets, Nick Andrews, Sam Dillemans, Nicole Van Goethem, Paul Van Hoeydonck, Jan Vanriet, Tom Liekens en vele anderen. De selectie gebeurde samen met curatoren ​ Em. prof. dr. Paul Huvenne en galerijhouder Adriaan Raemdonck.

De kunstcollectie van OCMW Antwerpen groeide doorheen de eeuwen via giften, legaten en opdrachten. Maar ook in het recente verleden omarmde het OCMW kunst om publieke gebouwen te decoreren en cultuur te stimuleren.

Het grootste deel van deze hedendaagse collectie was tot nu toe slechts voor een beperkt publiek toegankelijk of werd bewaard achter de gesloten deuren van het depot. In de tentoonstelling ‘Expot Depo’ wordt de kunst voor het eerst op één plek samengebracht en kan iedereen de belangrijkste werken samen bewonderen.

Maagdenhuis met Paul Huvenne en Adriaan Raemdonck

Werken kiezen uit een grote collectie is niet eenvoudig. Het Maagdenhuis werkte voor deze expo dan ook samen met Paul Huvenne en Adriaan Raemdonck om de selectie te maken.

Em. prof. dr. Paul Huvenne was jarenlang directeur van het Rubenshuis en later van het recent heropende KMSKA. Hij geeft les aan de Universiteit Antwerpen en schrijft mee aan tal van publicaties.

Adriaan Raemdonck stichtte in 1968 Galerie De Zwarte Panter, die nog steeds te bezoeken is in de Antwerpse Hoogstraat. Recent kreeg de galerijhouder het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. In 2019 verscheen de documentaire ‘Ik schilder met schilders’, die een historische en persoonlijke terugblik biedt op zijn leven en carrière.

Kunstenaars

In de expo ziet u werken van volgende kunstenaars: André Goezu, Bert De Leeuw, Camiel Van Breedam, Cel Overberghe, Eddy van Vliet, Ferre Grignard, Francine Van Mieghem, Frank Maieu, Fred Bervoets, Frieda Van Dun, Guy Leclercq, Herman de Coninck, Hugo Besard, Hugo Claus, Hugo Duchateau, Hugo Heyrman, Huguette Janssens, Jan Gloudemans, Jan Kiemeney, Jan Vanriet, Jean Bilquin, Jozef Van Ruyssevelt, Lieve Ulburghs, Marc Kennes, Marcel van Maele, Marianne Van Vyve, Maurice Wyckaert, Michel Buylen, Mugo, Nick Andrews, Nicole Van Goethem, Patrick Conrad, Paul Van Hoeydonck, Pierre Alechinsky (Hommage aan Jan Cox), Pjeroo Roobjee, Pol Mara, Roger Van Akelyen, Roland Topor, Sam Dillemans, Staf De Smedt, Tom Liekens, Veerle Dupont, Veerle Rooms, Wilfried Pas, Wim Meewis, Ysbrant 17.

Praktisch

Op zaterdag 12 november 2022 opent de expo voor het grote publiek. Bezoekers kunnen de werken tot en met 8 januari 2023 bewonderen. De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Met een ticket kunnen ze ook de vaste collectie bekijken. Alle info staat op www.maagdenhuis.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.