Verpleegkundestudenten van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) gaan – meteen bij de start van het academiejaar – stage lopen om huisartsen te helpen in triagepost Noord Antwerpen.

“De huisartsen zijn overbevraagd en de druk op de triageposten stijgt. Er is dringend hulp nodig nu veel van de vrijwilligers – doorgaans studenten geneeskunde – binnenkort aan hun opleiding moeten beginnen en dus hun vrijwilligerswerk in de triageposten moeten staken”, vertelt Véronique Fromont, stagecoördinator aan KdG.

Verpleegkundige Ellen Theunissen, oud-studente van KdG, werkt voor de Huisartsenkring en is coördinator van de triagepost Noord. “Zij contacteerde ons met de vraag naar studenten om te komen helpen. Door studenten stage te laten lopen in de triagepost kunnen we structureel een bijdrage leveren. We zijn meteen beginnen rondbellen, want het academiejaar begint eigenlijk pas volgende week. De studenten waren meteen enthousiast. Maandag start de eerste al”, aldus Véronique Fromont.

Vanaf volgende week zijn er continu twee studenten verpleegkunde (tweede- en derdejaars en flex-studenten in de bachelor verpleegkunde) van KdG in dienst, al tot en met eind december en het kan nog verlengd worden.

“In het weekend lopen de studenten mee met de huisartsen in de triagepost en ondersteunen ze bij de vele consultaties. Het is een win-win. De studenten lopen een stage waarin ze enorm veel bijleren en hun competenties kunnen trainen en ondertussen nemen ze maatschappelijk engagement op door mee te draaien in de triagepost en de druk op de huisartsen te helpen verlichten”, stelt de stagecoördinator aan KdG.