Dinsdag 20 februari 2024 werden de heraangelegde Hoveniersstraat, Schupstraat en Rijfstraat plechtig ingehuldigd. Het openbaar domein en de rioleringen waren in slechte staat en moesten aangepakt worden. Met de heraanleg zet de stad de kwaliteiten van de Diamantwijk extra in de verf, en vormt ze de straten om tot een meer aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke en klimaatrobuuste publieke ruimte.

Met heel wat kantoren vormen de drie straten het hart van de Diamantwijk. De diamantsector is net zoals andere sectoren de voorbije jaren sterk gedigitaliseerd, maar toch blijven er aanzienlijke hoeveelheden fysieke goederen de wijk passeren. Diamond Office, het douanekantoor voor de in- en uitklaring van diamanten, is er immers gevestigd. Vandaag passeert bijna elke diamant ter wereld in Antwerpen: 86% van alle ruwe diamanten en 50% van alle geslepen diamanten wereldwijd.

De werken duurden 10 maanden. Stad Antwerpen en Aquafin/Waterlink waren de opdrachtgevers, en met de hulp van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) is alles vlot verlopen.

De straten kregen van gevel tot gevel gezaagde kasseien in graniet. De kasseien op het bovenvlak zijn gezaagd om een strakker uitzicht te geven en het ontwerp te laten aansluiten op de Vestingstraat.

Klimaatrobuust

In de drie straten werden 17 verhoogde plantvakken in cortenstaal met houten bank geplaatst. Die zorgen niet alleen voor groen in de straten, maar regelen ook de waterhuishouding. De plantvakken hebben een ondergronds buffersysteem, waaruit de bomen en planten water kunnen opnemen. Zo wordt het regenwater volledig opgevangen in de straten. Door de plantvakken verhoogd te maken, krijgen de bomen en planten meer ruimte om hun wortels te laten groeien. Onder het wegdek is er namelijk geen ruimte meer vrij wegens zeer veel nutsleidingen. De plantvakken dienen ook als structurerend element in de straten, om zones af te bakenen voor laden en lossen, of waar de politie kan parkeren.

Daarnaast plaatste de stad 20 infiltratiepalen met een diepte van 6 meter waarlangs het water vertraagd de grond in kan sijpelen.

Groen

Er worden zes nieuwe bomen aangeplant. De overige plantvakken krijgen meerstammige heesters en lage beplanting. Hierbij wordt rekening gehouden met de zichtbaarheid van de camera’s in de wijk.

De stad benadrukt bovendien ook het karakter van de buurt, onder meer door het aanstralen van de Portugese synagoge. Met architecturale verlichting wordt dit historische gebouw extra uitgelicht.

Erica Caluwaerts, schepen voor openbaar domein: “Dankzij de heraanleg van de diamantstraten schittert het hart van de Antwerpse Diamantwijk opnieuw. Als Antwerpenaren zijn we trots dat bijna alle diamanten wereldwijd langs onze stad passeren. Dit maakt dat Antwerpen de naam ‘the diamond capital of the world’ geniet en internationale diamanthandelaars hun weg naar onze stad gemakkelijk vinden. De vernieuwde diamantwijk, met aandacht voor architecturale verlichting, vergroening en een vlot drainagebeheer van regenwater doet deze titel opnieuw eer aan.”

Peter Wouters, schepen voor diamant: “Klein van omvang, maar van grote waarde voor de stad. De ‘Diamond Square Mile’ is de wereld in zakformaat, een briljante aantrekkingspool waar dagelijks meer dan zeventig nationaliteiten samenkomen en samenwerken. Om ervoor te zorgen dat bijna alle diamantwegen naar Antwerpen blijven leiden moeten bedrijvigheid, veiligheid en leefbaarheid hier hand in hand gaan. Met deze groene heraanleg van de diamantstraten creëren we de nodige (adem)ruimte voor een hogere verblijfskwaliteit en een aangenaam en duurzaam handelsgebied. Tegelijk laten we het unieke karakter van de Diamantwijk en de schoonheid van een erfgoedparel als de Portugese synagoge nog beter tot hun recht komen.”

Ari Epstein, CEO van AWDC: “De opknapbeurt van de diamantstraten is meer dan een facelift; het is een sprankelende belofte aan Antwerpen om haar erfgoed en toekomst als diamantstad te laten fonkelen met vernieuwde energie en elegantie.”

Foto: ©stad Antwerpen