Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen verbindt jong en oud, particulier en ondernemer. Wil je nauwer betrokken zijn? Word een ‘Vriend van het museum’ en beleef onze collectie en werking vanop de eerste rij. Zo krijg je nieuwe inzichten, verrijk je jouw kennis over kunst én breid je je netwerk uit. Bovendien krijg je er een reeks vriendendiensten bovenop!

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan de restauratie van topstukken uit de collectie van het KMSKA. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven in 2020 aanleiding tot een belastingvermindering van 60% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Je kan je gift storten op culturele mecenaatsrekening Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 met BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling 129/1035/00017.

Foto: www.kmska.be