Vandaag startte op de Antwerpse Scheldekaaien de restauratie van het wandelterras en de hangars tussen Het Steen en het Noorderterras. Als alles vlot verloopt gaat het wandelterras tegen komende zomer terug open, en zijn de werken aan de hangars afgerond in het voorjaar van 2025. De restauratie past binnen het langlopende project van de volledige heraanleg van de Scheldekaaien. 

De hangars tussen Het Steen en het Noorderterras zijn dringend aan restauratie toe. Ook zijn er een aantal aanpassingen aan de constructie nodig, zodat de ruimte eronder een volwaardige aangename verblijfszone kan worden. Ook het wandelterras achter de hangars moet vernieuwd worden.

Schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van AG Vespa Annick De Ridder: “Het wandelterras tussen Het Steen en het Noorderterras krijgt een Extreme Makeover. Volgende zomer kan iedereen hier op de ‘Kaailine’ kuieren en luieren tussen het groen en met zicht op de Schelde. Tegelijkertijd starten we de restauratie van de hangars op. We pakken de constructie aan waar nodig en verwijderen roest. We keren terug naar de oorspronkelijke kleuren én creëren nieuwe lichtstraten. Zo zullen de restanten van de oude burchtmuur die we gaan blootleggen voor iedereen goed zichtbaar worden.”

Meer daglicht 

De afdaken worden ontdaan van bestaande verflagen en roest, en krijgen nieuwe afwerkingslagen in hun originele kleuren. Om van de ruimte onder de hangars een aangename verblijfsruimte te maken, worden tijdens de restauratie enkele zaken aangepast. Het gaat dan om het vernieuwen en vergroten van de huidige lichtstraten, zodat meer licht tot in de hangars doordringt. Daarbij krijgen de restanten van de burchtmuur en de Sint-Walburgiskerk extra veel daglicht. Verder komt er akoestische isolatie en nieuwe verlichting.

Wandelterras als groene aangename verblijfsruimte 

Het verhoogde wandelterras biedt een prachtig uitzicht op de Schelde. Het wandelterras zelf krijgt een opknapbeurt. De aannemer verstevigt de structuur en vernieuwt de vloer en de balustrade. Die laatste krijgt een houten leunrand. Het wandelterras vergroent tot ‘Kaailine’, een aangename verblijfsruimte met een robuust maritiem karakter en zitplekken. Er komen plantvakken met siergrassen, vaste planten en heesters. Alle soorten zijn bestand tegen een zilt klimaat en verdragen dus de wind en droogte aan de Schelde.

Timing en ontwerpteam 

Als alles vlot verloopt, is tegen de zomer van 2024 het wandelterras volledig vernieuwd en gaat het dan opnieuw open voor het publiek. De restauratiewerken aan de hangars lopen dan nog voort tot het voorjaar van 2025. Het wandelpad tussen de hangars en de waterkeringsmuur blijft tijdens de werken steeds toegankelijk voor voetgangers.

Het ontwerpteam is Erfgoed en Visie bv in samenwerking met Palmbout Urban Landscapes en Tractebel.

Heraanleg kaaivlakte

De restauratie van de afdaken van de hangars en het wandelterras past binnen de heraanleg van de Scheldekaaien. In dit deel van de kaaivlakte, tussen Het Steen en het Noorderterras, zal het verleden van Antwerpen in de kijker staan. Ondergrondse restanten worden opnieuw beleefbaar gemaakt onder de historische hangars. Zo wordt de vroegere burchtmuur over de hele breedte van de hangars blootgelegd tot een diepte van 2,7 meter. Het Steenplein krijgt een groene vernieuwing. De bestaande bomen blijven zoveel mogelijk behouden en aangevuld met meer groen. De heraanleg van de kaaivlakte in dit deel zal volgen op de restauratie van de afdaken en het wandelterras.

Masterplan Scheldekaaien 

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is stad Antwerpen bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. Het gaat om een strook van bijna 7 kilometer, van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. Ze zijn grondig van uitzicht aan het veranderen. De zeven verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien, dat is opgemaakt in opdracht van stad Antwerpen, AG Vespa en De Vlaamse Waterweg nv. De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. Stad Antwerpen en AG Vespa zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen in totaal een 15-tal jaar in beslag.

In 2019 openden de Belvédère in het Droogdokkenpark en de eerste fase van de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid.

Afgelopen zomer volgde de tweede fase van dat deelgebied Sint-Andries en Zuid.

Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding, het ontwerp en de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, centraal deel tussen Steenplein en Noorderterras, en Nieuw Zuid.

Foto:  ©Palmbout Urban Landscapes – Tractebel