Het college onderschreef vandaag de principes uit het ‘Handvest voor het Lopen’ van Walk21. Het stadsbestuur wil zo nog meer inzetten op Antwerpen als wandelstad.
Het ‘Handvest voor het Lopen’ werd ontwikkeld tijdens de Walk21-conferentieserie. Het handvest wil steden, organisaties, buurtgroepen en individuen aanmoedigen om elke dag meer te wandelen en een cultuur creëren waarin mensen ervoor kiezen om te lopen. Verder biedt het overheden ook een kader om hen te helpen hun beleid, activiteiten en relaties daarop af te stemmen. Antwerpen heeft al langer aandacht voor voetgangers, op het vlak van mobiliteit en bij de aanleg van de publieke ruimte. Naar aanleiding van het bezoek van Jim Walker, de stichter van Walk21, aan de Scheldestad ondertekent het stadsbestuur het handvest en geeft zo een extra impuls aan Antwerpen als wandelstad. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Ik zie hierin het bewijs dat onze inspanningen om van Antwerpen een wandelstad te maken ook internationaal opgemerkt worden, en een aanmoediging om verder te werken.”

De acht doelstellingen van het handvest zijn:

1. meer inclusieve mobiliteit: Alle burgers hebben recht op toegankelijke straten, pleinen, gebouwen en openbaarvervoerssystemen.
2. goed ontwerp en zorgvuldig beheer van straten en andere openbare ruimte: Het is belangrijk dat de openbare ruimte uitnodigt tot wandelen en daarvoor goed is ingericht, bv. op een manier die sociale interactie ondersteunt, met autovrije gebieden, goedverlichte straten zonder hindernissen, veilige oversteekplaatsen, zitgelegenheden, beschutting tegen neerslag, duidelijke signalisatie…
3. overal een dicht en samenhangend netwerk van looproutes: Het is belangrijk dat het looproutenet bestaat uit onderling verbonden, rechtstreekse en eenvoudige te volgen looproutes die huizen, winkels, scholen, parken, overstapplaatsen voor openbaar vervoer, groene ruimtes enzovoort verbinden.
4. bijpassend grondgebruik en ruimtelijke ordening: De ruimte moet zo ingedeeld zijn dat het voor bewoners mogelijk is naar het overgrote deel van dagelijkse diensten en voorzieningen te lopen.
5. minder hinder en gevaar door rijverkeer: Verkeersveiligheid moet voorop staan. Ook ouderen, kinderen en personen met een handicap moeten veilig kunnen wandelen.
6. minder (angst voor) criminaliteit: De stedelijke omgeving moet zodanig ontworpen en onderhouden worden dat criminaliteit en de angst ervoor worden verminderd.
7. meer ondersteuning vanuit overheden: Het is noodzakelijk dat de overheden het lopen stimuleren en dat overheden daarvoor onderling, met politie, vervoersbedrijven, lokale organisaties… overleggen.
8. ontwikkeling van een loopcultuur: Burgers hebben recht op actuele en toegankelijke informatie over waar er kan worden gelopen en moeten de mogelijkheid hebben plezier te hebben in het lopen en elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte.

Claude Marinower, schepen voor openbaar domein: “Ruimte voor wandelen is heel belangrijk voor de Antwerpenaar. Met de inspiratie van Jim Walker zetten we in de stad dan ook graag verder sterk in op de aanleg van een toegankelijk, kwalitatief en aangenaam publiek domein.”
Woensdag 13 maart bezocht Jim Walker, de stichter van Walk21, Antwerpen op uitnodiging van het Infopunt Publieke Ruimte. Hij wandelde van het station Antwerpen-Centraal tot op de Grote Markt, met een ommetje langs de Sint-Andrieswijk. Onderweg kreeg hij daarbij een goed beeld van de grote infrastructuurwerken in het stadscentrum, en de aandacht die daarbij gaat naar de zwakke weggebruikers. “Ondanks het miezerige weer zag ik een levendig centrum, met een uitnodigende wandelas van aan het station Antwerpen-Centraal tot in het historische hart van de stad. Als Antwerpen dit straks kan afwerken zoals gepland, is dit echt iets om trots op te zijn. Zowel de bezoekers, de bewoners als de middenstand in Antwerpen zullen de vruchten plukken van deze investeringen”, aldus Jim Walker.