Met een Vlaamse ‘Mijn VerbouwLening’ kunnen eigenaars hun woonst energiezuiniger maken en de woonkwaliteit ervan verbeteren. Stad Antwerpen startte een jaar geleden met die leningen en verstrekte zonet de 500ste aan een bewoner.

Tegen 2050 moeten alle woningen in Vlaanderen een energielabel A halen, waardoor het energieverbruik sterk moet dalen. Niet alle Antwerpenaren beschikken zelf over de financiële middelen om hun woonst te renoveren en die toekomstbestendig te maken. De Vlaamse Mijn VerbouwLening biedt daarvoor een oplossing.

Groot succes

Dat de Antwerpenaar ervoor gewonnen is om zijn woning te renoveren, mag blijken uit het grote aantal aanvragen. Sinds de start in september 2022 is zonet al de 500ste aanvraag voor een Mijn VerbouwLening goedgekeurd. Het Energiehuis Antwerpen behandelt momenteel bovendien nog meer dan 300 lopende dossiers.

In totaal leende de Antwerpenaar al voor meer dan 22 miljoen euro. Dat bedrag is vaak slechts een deel van de renovatiekosten die bewoners op zich nemen om het Antwerpse woonpatrimonium te onderhouden. Zo kiest ongeveer 1 op 4 ontleners ervoor om ook eigen middelen in te brengen.

Het gemiddelde kredietbedrag bedraagt 34.000 euro. Twee heel grote leningen voor verenigingen van mede-eigenaars werden daarbij niet meegerekend, die bedragen samen ongeveer 5 miljoen euro.

Met elke woonst, woning of appartement dat gerenoveerd wordt in Antwerpen, zet de stad een stap dichter naar de beoogde 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “De Mijn Verbouwlening is een krachtig middel om onze stad klimaatvriendelijker te maken. Samen kunnen we Antwerpen nog groener en duurzamer maken, terwijl we de waarde van onze woningen verhogen. Minstens een vijfde van de inwoners van de stad komt in aanmerking voor deze lening. Wil je zelf je woning energiezuiniger maken, check dan zeker eerst of jij ook in aanmerking komt. We werken ondertussen hard om de wachttijden voor een lening verder weg te werken. Die liepen mede op door de hoge vraag. Op dit moment bedraagt de wachttijd voor volledige kredietaanvragen nog ongeveer 4 à 4,5 maanden”

Combinatie van ingrepen

De top 3 van investeringen is daken, ramen en muren. Het gaat dan om betere isolatie en het vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing. De meeste ontleners combineren ook verschillende maatregelen, zoals het isoleren van de meerdere delen van de gebouwschil – dak, gevel, ramen, vloer – waardoor het energiepeil van hun EPC er sterk op vooruit gaat.

De lening zorgt er ook voor dat slimme combinaties van maatregelen vaker tegelijk worden uitgevoerd, zoals het vernieuwen en isoleren van een dak in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen, of het plaatsen van een warmtepomp gecombineerd met zonnepanelen. In deze gevallen is de klimaatwinst dubbel.

Abdelhakim uit Hoboken, de 500ste klant, deelt zijn ervaring met de Mijn VerbouwLening: “Ik heb even moeten wachten eer ik aan de beurt kwam door de sterke stijging van het aantal dossiers, maar eens er contact werd opgenomen is alles erg vlot en professioneel verlopen. Dankzij de interessante lening met lage rente kan ik mijn dak beter laten isoleren en nieuwe ramen laten plaatsen.”

Ook voor appartementsgebouwen

De Mijn VerbouwLening, die tot maximaal 60.000 euro op 25 jaar kan bedragen en een gunstige rentevoet heeft, is verbonden aan enkele voorwaarden. Zo zijn er inkomensvoorwaarden en mag de lening enkel gebruikt worden om werken zoals isolatie en technieken uit te voeren, met als doel het energieverbruik van de woning te verminderen.

De Mijn VerbouwLening kent ook een specifieke clausule voor verenigingen van mede-eigenaars (VME), waarbij zij kunnen lenen om de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen te renoveren. In een stad zoals Antwerpen, waar 70% van de bewoners in een meergezinswoning woont, is dit een onmisbare hefboom om meer renovaties mogelijk te maken.

Mijn VerbouwLening aanvragen

Wie zelf verbouwplannen heeft en daarvoor aanspraak wil maken op een Vlaamse Mijn VerbouwLening, kan terecht op antwerpenvoorklimaat.be/mijnverbouwlening.

Foto: ©Frederik Beyens