De stad Antwerpen start met de uitbouw van een stadscollectie hedendaagse kunst. De beeldende kunst wordt in langdurige bruikleen gegeven aan het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), dat de collectie samen met de stad zal uitbouwen. In het eerste jaar gaat bij de aankoop van de nieuwe collectie extra aandacht naar jonge kunstenaars die in Antwerpen wonen. Zo krijgen ze – vandaag omwille van COVID nog urgenter dan anders – een duw in de rug, zowel financieel als inzake waardering.

Het – verrassende en innovatieve – initiatief komt er op vraag van schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud. Het is het resultaat van denkwerk over hoe de stad Antwerpen op de meest verstandige manier de ambitie van Vlaanderen kan ondersteunen om het M HKA met een nieuwe infrastructuur te laten doorgroeien tot een volwaardig hedendaags kunstmuseum met vaste collectiepresentatie. Het antwoord was eenvoudig: door de collectie-opbouw te ondersteunen. Er komt daarom een Stadscollectie beeldende kunst die in langdurig bruikleen wordt gegeven aan M HKA.

Daarbij speelt het besef dat Antwerpen een bloeiende kunstscène heeft die sinds eind jaren 1950 ook internationale uitstraling heeft, maar dat deze sterke artistieke positie in het verleden slechts met mondjesmaat vertaald werd in patrimoniumopbouw. Daar wil de stad nu samen met het M HKA een inhaalbeweging maken.
Er wordt niet gestreefd naar een zo uitgebreid of volledig mogelijke collectie, maar naar gerichte keuzes van werken of ensembles van museaal niveau, die toonaangevend zijn voor het hedendaagse kunstlandschap. De collectie zal zich over de jaren heen geleidelijk ontwikkelen, zodat opname erin op zich reeds een teken van waardering wordt.
Om dit mogelijk te maken, zal de stad tijdens deze legislatuur extra investeringsmiddelen – 200.000 euro per jaar – vrijmaken voor de uitbouw van de collectie, met de stad als eigenaar. De stad intensifieert haar samenwerking met het M HKA: ze maakt gebruik van de expertise en de capaciteit van het M HKA en versterkt die op deze manier ook.

De stadscollectie zal meer worden dan een verzameling lokale kunstenaars. Ze wil ook aanwezig stellen hoe de recente internationale kunstontwikkelingen in Antwerpen een voedingsbodem hebben gevonden en dit tot vandaag blijven doen. Zo bestaat de intentie om buitenlandse kunstenaars aan te kopen als dat sleutelkunstenaars zijn voor galerijen in Antwerpen vandaag.
Tegelijk beseft de stad dat haar eigen kunstenaars deel zijn van dat internationale beeld. Ook daar wil de stadscollectie niet enkel investeren in gevestigde namen maar net zo goed in het werk van opkomend talent, en voor dit eerste jaar wordt dit zelfs de voornaamste focus.
M HKA zal deze nieuwe aanwinsten in 2021 presenteren in een van zijn twee collectiezalen.

Schepen Nabilla Ait Daoud: “Met het nieuwe opzet van een Stadscollectie beeldende kunst hebben we een beleidsinstrument waarmee we in één klap verschillende doelstellingen realiseren. Om te beginnen is het natuurlijk een steun aan het M HKA, dat in het vooruitzicht van de nieuwbouw zijn verzameling verder wil versterken. Tegelijkertijd verhelpen we echter aan een eigen tekort. Antwerpen heeft een fenomenale beeldende kunstscène waar veel internationale topkunstenaars landen. In het verleden werd dat spijtig genoeg amper vertaald in patrimonium. Daar willen we nu een inhaalbeweging maken. Die investering zal ook de galerijen en publieke initiatieven waarderen en ondersteunen die hedendaagse kunst in Antwerpen publiek maken, door hun engagementen een duurzame plaats te geven. En aankopen zijn natuurlijk een steun aan kunstenaars, zowel financieel als in termen van waardering. Daarom willen we ook gericht jongere kunstenaars opnemen. Dit eerste jaar wordt dat zelfs de voornaamste focus, die steun is nu immers nog urgenter dan anders.”

M HKA-directeur Bart De Baere: “Beeldende kunstenaars zijn minder in loondienst dan podiumkunstenaars, ze werken minder met tijdelijke contracten en kunnen maar voor een lager percentage terugvallen op het kunstenaarsstatuut als vangnet. Mede daarom keken we als M HKA in deze maanden bewust of we via bijkomende initiatieven extra aandacht aan hen konden geven. Dat zijn nooit meer dan druppels op een gloeiende plaat maar elke druppel helpt nu toch. We gingen daarom graag mee met het voorstel van schepen Nabilla Ait Daoud om in deze omstandigheden bij de eerste aankopen voor de nieuwe stadscollectie extra aandacht te geven aan jonge kunstenaars die in Antwerpen wonen.”
Afbeelding header: Gevel M HKA / foto Bram Goots / www.antwerpen.be