Kinderen lagere school springen samen met ketnetrapster voor ADHD en meer aandacht!

Op donderdag 20 oktober omstreeks 11u55 zal de aarde beven in Vlaanderen. Kinderen van de lagere school zullen dan immers 1 minuut lang kei hard springen. Dit doen ze voor meer aandacht voor ADHD en bewegen op school. 6.5% van de kinderen in Vlaanderen heeft een aandachtstoornis en dat is niet altijd makkelijk. Bewegen is goed voor de fysiek maar zeker ook voor meer aandacht.

De actie kadert in een campagne ‘Spring mee voor ADHD’ die centrum Zitstil op poten zet. In de week voor 20 oktober willen we ADHD onder de aandacht brengen via de media en de scholen. centrum Zitstil wilt de gevolgen van de problematiek levendig houden. Door te springen creëren we een aardbeving van aandacht, leven we ons eens goed uit en kunnen we nadien met een fris hoofd weer verder in de klas. Het is belangrijk dat kinderen, met of zonder ADHD, regelmatig fysiek bewegen. Zeker ook in tijden van corona.

Bewegen staat centraal

In de aanloop naar 20 oktober bouwen we gestaag op en trachten we scholen te ondersteunen om het thema ADHD bespreekbaar te maken. Zitstil biedt hierover lesmateriaal aan dat leerkrachten kunnen gebruiken in hun klas om zo het thema kenbaar te maken onder de jonge scholieren. “Het is goed dat ook jonge kinderen begrijpen dat het voor bepaalde klasgenootjes niet altijd makkelijk is om hun aandacht erbij te houden of een hele dag stil te zitten”,  aldus Ria Van Den Heuvel van centrum Zitstil.
Naast het lesmateriaal is er ook een leuke beweegvideo gemaakt die tussen lesblokken door voor de nodige fysieke afleiding kan zorgen. Even stoom afblazen om nadien weer volle focus te hebben. Het lesmateriaal en de video kunnen, na registratie, gedownload worden via www.springmeevooradhd.be.

20 oktober

Het toppunt van de actie valt  op 20 oktober. Dan kunnen klassen via een livestream samen aftellen om 1 minuut kei hard te springen. Alle klassen kunnen dan fotomateriaal en filmpjes maken en delen via de sociale media. Ketnetwrapster Sien Wynants is de meter van het project. Ze zal de liveshow hosten.
Meedoen is niet moeilijk en heel leuk. Je engageert je als school of klas op een ludieke manier om zo een sociaal relevant thema onder de aandacht te brengen. Bovendien steek je mensen met ADHD een hart onder de riem, aldus Ria Van Den Heuvel. Scholen en klassen die willen meedoen registreren zich vooraf via de website. Elke klas die heeft meegedaan ontvangt nadien een label ‘Klas met aandacht’
   
Extra duiding

Wie:
Iedereen kent wel iemand met ADHD of een andere ontwikkelingsstoornis. In de klas, sportvereniging of in de familie. Het raakt ons dus allemaal.
Het is belangrijk dat we begrip tonen voor personen met een aandachtstoornis.
Wat:
Spring mee voor ADHD. Aandacht vestigen op kinderen met ADHD. Uitleggen aan leerlingen wat ADHD is en wat dit betekent voor deze personen.
Benadrukken dat bewegen goed is voor ons allemaal en zeker voor onze concentratie en focus.
Wanneer:
Climax is donderdag 20 oktober om 11u55.
De dagen voor 20 oktober vragen we aandacht over het thema via alle mogelijke mediakanalen  en in de klassen wordt gewerkt met het lesmateriaal. Zo besteden we de nodige aandacht aan deze topic.
Waarom:
Het is belangrijk dat we reeds op jongen leeftijd uitleggen aan kinderen dat voor sommige van hun vrienden het niet makkelijk is om zich te concentreren, stil te zitten of hun energie te controleren. Vroegtijdig schoolverlaten zonder diploma begint met negatieve ervaringen in lagere school.
Het zou goed zijn indien bewegen tussen twee lessen door een gewoonte werd in alle Vlaamse scholen. Zo leren kinderen ook het plezier en de voordelen kennen van bewegen.
Meer info:
Het campagnebeeld & de infobrochure van de actie kan je hier of via www.springmeevooradhd.be downloaden.
Ook de aankondigingsvideo van de actie vind je hier.
Volg de actie via facebook ‘Spring mee voor ADHD 2020’, instagram ‘@SpringmeevoorADHD en #Springmeevooradhd  en via de website www.springmeevooradhd.be
Vragen kan je stellen via springmeevoorADHD@zitstil.be

Video: www.zitstil.be