Naar aanleiding van de verjaardag van het overlijden van Emile Verhaeren organiseren we op zondag 26 november 2023 om 11u een Verhaeren-hommage met acteur Bruno Georis en dichter-performer Peter Holvoet-Hanssen. Bruno Georis is een Franstalige topacteur die een hele reeks gedichten van Verhaeren op zijn repertoire staan heeft. Peter Holvoet-Hanssen is zijn Nederlandstalige tegenhanger. De muzikale begeleiding is in handen van accordeonist Sebastian Enriques. Diegene die er in 2019 bij waren zullen zich zeker de wervelende voorstelling herinneren die deze drie rasartiesten toen op het podium gebracht hebben.

Emile Verhaeren hommage : zondag 26 november 2023 om 11u in de grote zaal tegenover het E. Verhaerenmuseum te 2890 Sint-Amands. Voorverkoop: 12 €. Kassa: 15 €. Leden E. Verhaeren Genootschap: 12 €.

Betalingen kunnen gebeuren via: BE89 0014 5991 6785.

Iedereen welkom!

Dr. Rik Hemmerijckx

Conservator Emile Verhaerenmuseum

  1. Verhaerenstr. 71

B-2890 Sint-Amands

Tel. 052/33 08 05

verhaerenmuseum@skynet.be 

www.emileverhaeren.be