Deze donderdag 1 oktober legde de nieuwe federale regering de eed af. Hieronder haar samenstelling.

Alexander De Croo (Open Vld): Eerste minister;
Pierre-Yves Dermagne (PS): Vice-eersteminister en minister van Werk en Economie;
Sophie Wilmès (MR): Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Biculturele Instellingen;
Georges Gilkinet (Ecolo): Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en Skeyes;
Vincent Van Peteghem (CD&V): Vice-eersteminister en minister van Financiën;
Frank Vandenbroucke (sp.a): Vice-eersteminister en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken;
Petra De Sutter (Groen): Vice-eersteminister en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken;
Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Vice-eersteminister en minister van Justitie en de Noordzee;
David Clarinval (MR): Minister van KMO’s, Middenstand, Zelfstandigen, Landbouw en Institutionele Zaken;
Karine Lalieux (PS): Minister van Pensioenen, Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Personen met een beperking, belast met Beliris;
Ludivine Dedonder (PS): Minister van Defensie;
Zakia Khattabi (Ecolo): Minister van Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling;
Annelies Verlinden (CD&V): Minister van Binnenlandse Zaken;
Tinne Van der Straeten (Groen): Minister van Energie;
Meryame Kitir (sp.a): Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid;
Mathieu Michel (MR): Staatssecretaris van Digitale Agenda, Telecommunicatie, Administratieve vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen;
Thomas Dermine (PS): Staatssecretaris voor het Relanceplan, Wetenschapsbeleid en belast met het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen;
Sarah Schlitz (Ecolo): Staatssecretaris Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit;
Sammy Mahdi (CD&V): Staatssecretaris van Asiel en Migratie;
Eva De Bleeker (Open Vld): Staatssecretaris van Begroting en Consumentenzaken.

Foto: www.pinakes.be