De voorbije dagen was in de pers en op de sociale media heel wat te doen over de precaire situatie van Robbe De Hert zoals hij die liet optekenen in een aantal interviews. Ook de crowdfunding actie die in het verlengde hiervan is opgestart, kreeg veel aandacht. Daarbij werden zowel het laatste project van Robbe – Hollywood aan de Schelde – als het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) genoemd, helaas niet steeds met kennis van het dossier. Vandaar onze reactie.
Voor een tv-reeks (6 x 50 minuten) over de geschiedenis van de Vlaamse film, ontving Robbe De Hert van het Fonds Film in Vlaanderen – de voorganger van het VAF – in 2001 een financiële bijdrage van 125.000 EUR (5 miljoen BEF). Een versie van de reeks werd uitgezonden op de regionale zender ATV.vaf-hoolywood
Het project Hollywood aan de Schelde is een spin-off van deze reeks. De bedoeling was/is om hiervan, met bijkomend materiaal, een filmversie te maken. Voor de realisatie van deze versie werd aan Robbe De Hert door het VAF in 2006 een bedrag van 50.000 EUR postproductiesteun toegekend. Van dit bedrag heeft het VAF in 2006 en 2007 80%, dus 40.000 EUR, aan Robbe De Hert uitbetaald. De film werd echter nooit opgeleverd en de contractuele afspraken werden door hem niet nagekomen. Rekening houdend met zijn toen al precaire situatie heeft het VAF de gestorte bedragen niet teruggevorderd.
Wij respecteren Robbe De Hert en wat hij voor de Vlaamse film heeft betekend en betreuren de moeilijke situatie waarin hij zich bevindt. We spreken dan ook de hoop uit dat Hollywood aan de Schelde er met steun van de lopende crowdfunding actie spoedig komt, zodat wij ook het saldo kunnen uitbetalen en Vlaanderen deze film te zien krijgt.