Pieter Coeckes karton voor een wandtapijt

Het Museum van de Stad Brussel bewaart een buitengewoon kunstwerk: een enorme tekening van 3m40 op 3m80 uit de 16e eeuw van het Martelaarschap van Sint-Paulus. Deze gigantische papieren fresco is de afspiegeling van de levenskracht en de bekommernissen van een tijdperk in beweging, de renaissance. Het is toegeschreven aan de grote Vlaamse schilder Pieter Coecke, een wat miskende kunstenaar._585 (1)

Dit unieke wandtapijtkarton is van onschatbare waarde en is een van de weinige kartons die de tand des tijds heeft doorstaan. Concreet heeft deze tekening op uitvoeringsgrootte bij generaties van wevers als model gediend om wandtapijten te realiseren. Dit «bedreigde» karton ondergaat vandaag een grondige restauratie door een internationaal team. Deze restauratie duurt 18 maanden en is live te beleven in de grote zaal op de 2e verdieping van het Broodhuis. Het publiek kan de restauratiewerkzaamheden dus op de voet volgen (behalve de weekend).

In de marge loopt een tentoonstelling die nader ingaat op het artistieke en historische universum van dit buitengewone kunstwerk.

Ontdek het eerste seizoen van Renaissance op BX1: http://bx1.be/emissions/renaissance/

www.museumvandestadbrussel.be