Herenthout, Kasterlee, Rumst, Vosselaar, Zandhoven en Zoersel ontvangen erkenning voor hun inspanningen om het verkeer voor de burgers in hun gemeente veiliger te maken.

Geen verkeersslachtoffers meer. Dat is de missie van de provincie Antwerpen. Om dat doel te bereiken, begeleidt de provincie de gemeenten en politiezones met het traject Verkeersveilige Gemeente. 59 gemeenten nemen al deel of stelden zich al kandidaat. Herenthout, Kasterlee, Rumst, Vosselaar, Zandhoven en Zoersel ontvingen woensdag 31 mei, op de Dag van de Verkeersveilige Gemeente, een erkenning voor hun inspanningen om het verkeer voor hun burgers veiliger te maken.

De Dag van Verkeersveilige Gemeente werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd voor alle gemeenten en politiezones die deelnemen aan het traject Verkeersveilige Gemeente. Op die dag inspireert de provincie haar gemeenten en politiezones met workshops en infosessies.

Na de succesvolle eerste editie vond op woensdag 31 mei de tweede editie plaats. De provincie dompelde 135 deelnemers uit 39 Antwerpse gemeenten en 14 politiezones onder in de verschillende aspecten van verkeersveiligheid. Dat zijn 27 deelnemers meer dan vorig jaar.

Zes gemeenten werden extra in de bloemetjes gezet: Herenthout, Kasterlee, Rumst, Vosselaar, Zandhoven en Zoersel. Zij stapten in 2019 mee in het traject en realiseerden de afgelopen vier jaar:

 • Schoolstraten waar leerlingen en hun ouders zich veilig kunnen verplaatsen
 • Een grotere zone 30 in hun woonkernen
 • Een plan om het sluipverkeer in de woonwijken te verminderen
 • Een communicatieplan over verkeersveiligheid
 • Meer ruimte voor fietsers
 • Meer betrokkenheid van burgers in hun beleid rond verkeersveiligheid

Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens feliciteert de zes gemeenten en benadrukt het belang van het traject Verkeersveilige Gemeente:

“Door samen te werken met gemeenten en politiezones, willen we de verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen verhogen. We helpen hen met begeleiding op maat, een nieuwsbrief en infofiches over veiligheid en een Lerend Netwerk met fysieke en online inspiratiesessies.
Ook andere aspecten zijn belangrijk in onze aanpak: innovatieve technologieën, investeren in aangepaste infrastructuur, meer bewustwording en gedragsverandering bij weggebruikers en meer participatie van burgers in het beleid.”

“Het is de gecombineerde, volgehouden inspanning en betrokkenheid van alle partijen die de provincie Antwerpen verkeersveiliger maakt.”

Gouverneur Cathy Berx: “Vision zero: als samenleving zo snel mogelijk evolueren naar nul doden en zwaargewonden in en door het verkeer, is geen vrijblijvende doelstelling. Ze veronderstelt moedige beleidsbeslissingen, het engagement van ieder van ons om zich steeds te houden aan de verkeersregels, veilige infrastructuur, aangepaste snelheidslimieten én effectieve handhaving. Lokale besturen die samen met hun inwoners kiezen voor een moedig verkeersveiligheidsbeleid, maken écht het verschil. Dat bijna alle gemeenten van provincie Antwerpen zich voluit engageren voor het traject Verkeersveilige gemeente, doet deugd en is hoopgevend. De Dag van de Verkeersveilige Gemeente is het uitgelezen moment om alle gemeenten, de politie en de vele partners meest hartelijk te danken en te feliciteren voor hun inzet.”

Het traject Verkeersveilige Gemeente
Het traject Verkeersveilige Gemeente is een samenwerking van de provincie Antwerpen met de federale diensten van de gouverneur, de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Momenteel nemen 59 gemeenten van de 69 Antwerpse gemeenten deel aan het traject. 15 van hen startten in 2018 en telkens 10 in 2019 en 2020. In 2021 startten 7 gemeenten en in 2022 nog eens 9. De laatste 8 startten op in 2023.

Het traject geeft gemeenten de tools in handen om een actieplan rond verkeersveiligheid op te stellen en uit te voeren. Het actieplan focust op deze vijf pijlers aan verkeersveiligheid:

 • beleid en organisatie
 • educatie en communicatie
 • infrastructuur
 • handhaving
 • monitoring en evaluatie

Samen zorgen we zo voor nul verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen!

Foto: Copyright: provincie Antwerpen