Online door de kunstwerken bladeren kan voortaan via handige databank.

Vanaf nu bekijk je de kunstcollectie van de provincie Antwerpen ook online. De collectie kwam grotendeels in de voorbije 50 jaar tot stand en telt vandaag zo’n 2.300 kunstwerken. Daarvan werden er in de voorbije maanden ongeveer 700 werken met foto en beschrijving opgenomen in een digitale databank. Het project past in de ambitie van de provincie Antwerpen om haar waardevolle kunstcollectie met medewerkers en inwoners te delen.


De provinciale kunstcollectie werd uitgebouwd vanaf het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw, al werden de eerste stukken al verworven in de negentiende eeuw. De provincie kocht de kunstwerken aan om de gangen, kantoren en vergaderzalen van het vorige provinciehuis te verfraaien. De collectie biedt zo een overzicht van Antwerpse schilderijen, tekeningen, beelden en andere kunstobjecten. Zowel oudere meesters als hedendaagse kunstenaars zijn vertegenwoordigd.

Bekende namen en interessante ontdekkingen

Voortaan maken kunstliefhebbers ook digitaal kennis met de provinciale kunstcollectie op www.provincieantwerpen.be/kunstcollectie. In de databank bekijken ze foto’s van de kunstwerken met een beschrijving. De toegang is gratis en een login is niet nodig. De handige zoekfunctie en filters bieden heel wat mogelijkheden om de collectie te verkennen.

Vandaag zijn de eerste 700 werken opgenomen in de databank. Je vindt er onder meer werk van Sam Dillemans, Fred Bervoets, Christine Clinckx, Wilfried Pas, Sofie Muller, Anne-Mie Van Kerckhoven en Walter Swennen. Naast de bekende namen zijn er ook heel wat interessante ontdekkingen te doen van minder bekende kunstenaars. De databank wordt stelselmatig uitgebreid zodat binnenkort nog meer kunstwerken online te bewonderen zijn.

Thematische expo’s verder exploreren

De databank komt trouwens ook van pas voor bezoekers van het provinciehuis. Daar kunnen ze op weekdagen gratis kunstexpo’s bezoeken. De werken zijn te bezichtigen in Every Collection Hides Another Collection, een kunstinstallatie ontworpen door kunstenaar Nico Dockx. Driemaal per jaar krijgen telkens andere werken rond een bepaald thema een plek op de legplanken, in de vitrines en aan de hangrekken van de installatie, verankerd tussen vijftig houten palen.

Aanvullend bij de wandeltekst en labels die er bij de kunstwerken van de expo’s hangen, vinden bezoekers nu ook panelen met een QR-code die naar de digitale databank leidt. Al wandelend tussen de kunst kunnen zij nu dus via hun smartphone meer informatie over de werken terugvinden.

De lopende expo LETTEREN toont een 60-tal werken die alle een talig aspect meedragen. Gratis te bezoeken op werkdagen van 8 tot 18 uur, nog tot 19 april.

Visie rond zichtbaarheid

De digitalisering van de kunstcollectie past in de nieuwe visie van de provincie Antwerpen. Naar aanleiding van de bouw van het huidige provinciehuis koos de provincie toen voor een andere aanpak om de collectie tot bij het publiek te brengen. De voorbije legislatuur werden initiatieven opgezet om de collectie maximaal zichtbaar te maken, zowel voor medewerkers als voor burgers.

Zo worden sinds 2022 werken uit de kunstcollectie via wisselende, thematische opstellingen getoond in de publieke ruimte van het provinciehuis. Al sinds het gebouw eind 2018 in gebruik werd genomen, hangt er kunst aan de muren van kantoorverdiepingen, waarbij medewerkers inspraak in de keuze krijgen. En nu is er dus de online ontsluiting van de collectie.

De provincie Antwerpen won in 2021 de Prijs Wivina De Meester voor haar keuze om de kunstcollectie meer toegankelijk te maken.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor de provinciale kunstcollectie: “In het voormalige provinciehuis werden al enkele stukken van de ruime kunstcollectie getoond, maar niettemin bleef het in feite bij glimpen die men hier en daar opving van een schitterende collectie. Gezien het nieuwe provinciehuis geconcipieerd is als een toegankelijk gebouw, was het ook de bedoeling dat we deze werken beter konden ontsluiten. Dat heeft geleid tot de kunstinstallatie Every Collection Hides Another Collection van Nico Dockx waarin inmiddels de zevende wisseltentoonstelling georganiseerd is, alsook andere objecten Kabinet/portret SI024G van Sofie Muller en de monumentale tafel van Frans Van Praet. Maar we hebben ook over de muren van het gebouw gekeken richting de tuin waar omwonenden en passanten kunstwerken treffen zoals de fontein van Pol Bury en het ‘Totemkunstwerk’ C861926/2 van Bert De Leeuw. De provincie zet dus sterk in op een ruime en actieve ontsluiting van de collectie naar het grote publiek. De digitale ontsluiting is nog geen sluitstuk van dit proces, maar weer een belangrijke nieuwe stap.”

foto: Jacques Sonck © provincie Antwerpen