Provincie Antwerpen en Antwerpse Bosgroepen op spoor om de ambitieuze doelstelling van 150 hectare nieuw bos te halen.

Op 14 mei blikte de Bosalliantie terug op de bosaanplant van huidige legislatuur tijdens een slotevent. De leden van de alliantie ontvingen gouden, zilveren of bronzen labels voor het planten van nieuw bos. Provincie Antwerpen ontving een gouden label. Zeven lokale besturen in de provincie sleepten ook een label in de wacht. Een vooruitblik naar de bosaanplant tijdens volgende legislatuur en panelgesprek over de aanpak daarvan maakten het slotevent in Brugge een succes.


Gouden label

Op het slotevent van de Bosalliantie ontving provincie Antwerpen een gouden label omdat ze meer dan 10 hectare bos plantte tijdens huidige legislatuur. Zeven lokale besturen in de provincie vielen ook in de prijzen. Wie meer dan 5 hectare plantte, ging met een zilver label naar huis. Meer dan 2,5 geplante hectare leverde een bronzen label op.

Een overzicht van de labels in onze provincie:

Provincie Antwerpen: goud

Gemeente Bornem: goud

Stad Antwerpen: zilver

Gemeente Boechout: zilver

Stad Lier: brons

Gemeente Essen: brons

Gemeente Heist-op-den-Berg: brons

Stad Mechelen: brons

“Tijdens de huidige bestuursperiode plantte de provincie in samenwerking met de Antwerpse Bosgroepen al 96,3 hectare nieuw bos aan. De ambitie blijft om tegen volgend plantseizoen de kaap van 150 hectare te ronden.” zegt gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes.

De Bosgroepen ontzorgen lokale besturen en ondersteunen private eigenaars bij het planten van nieuw bos. De provincie ontving zelf het gouden label voor bos aangeplant op eigen gronden of aangekochte percelen rond provinciale groendomeinen. Deze nieuwe bossen versterken zo bestaande natuurkernen.

Met de 8 ontvangen labels zet provincie Antwerpen een mooie prestatie neer.

Blik op de toekomst

Het volgend plantseizoen loopt van oktober ‘24 tot en met maart ’25. Ook dan plant de provincie verder. Al hangt de plantsnelheid af van weersomstandigheden.

“Na de aanplant blijven we ons inzetten voor bos”, vertelt gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes. “De focus ligt dan op nazorg. Via de Antwerpse Bosgroepen zorgen we voor onderhoud zodat het bos klaar is voor de toekomst: de jonge boompjes die de aanplant niet overleven worden vervangen, het gras wordt gemaaid en de boompjes krijgen wildbescherming.”

De bosalliantie

Onder de bosalliantie vallen steden, gemeenten en vele verenigingen die zich scharen achter één doel: het planten van meer bos. De alliantie is een initiatief van de Vlaamse overheid. Enkele bekende partners zijn bijvoorbeeld de Bosgroepen, Natuurpunt en Het Agentschap voor Natuur en Bos. Ook provincie Antwerpen is lid.

De Vlaamse Regering heeft met haar Bosalliantie een duidelijke doelstelling: tegen eind 2024 moest er 4000 hectare extra bos bij komen. Met 96,3 hectare nieuw geplant bos, en nog meer in het vooruitzicht, draagt de provincie haar steentje bij.

Slotevent

Het BMCC in Brugge vormde het decor voor het slotevent van de Bosalliantie. Professor dendrochronologie Valerie Trouet gaf de aftrap met een lezing. Zij is klimaatwetenschapper en auteur van het boek ‘Wat bomen ons vertellen’.

Vooral de vooruitblik naar volgende legislatuur en het panelgesprek met leden van de Bosalliantie over de toekomstige bosuitbreiding stonden centraal op het evenement. Karolien Devriendt van Bosgroep Antwerpse Gordel maakte deel uit van het panel. De vele partijen bundelden de kennis om te discussiëren over de meest effectieve aanpak van de bosaanplant tijdens volgende legislatuur.

Foto: Copyright: provincie Antwerpen