De provincie zet sinds jaren sterk in op een beter leefmilieu. Voor het werkingsjaar 2019 – 2020 maakt ze € 167.475 vrij voor verschillende leefmilieuprojecten die ze samen met de Antwerpse Regionale Landschappen en Bosgroepen realiseert. De projecten zijn heel uiteenlopend: gaande van meer speelnatuur en speelbos, over maatregelen om soorten te beschermen, extra bosranden, hagen en heggen voor meer biodiversiteit, exoten bestrijden, speelplaatsen en zorginstellingen vergroenen …

Gedeputeerde van Milieu en Natuur Jan De Haes licht toe: “We werken aan een beter leefmilieu door in te zetten op verschillende facetten: we creëren meer groen en meer kansen om met natuur in contact te komen. Bosgroep Zuiderkempen plantte met de subsidie al 11.700 m bosranden aan en 1.486 kloempen (groepjes jonge bomen). We zetten ook in op biodiversiteit, door o.a. plant- en diersoorten te beschermen, en we verbinden onze versnipperde natuurgebieden zodat mens en dier ervan kunnen genieten.”

Meer weten?
www.regionalelandschappen.be
www.bosgroepen.be

Foto: Vrijwilligers van de bosgroepen tijdens een aanplanting eind vorig jaar – Copyright: provincie Antwerpen