Het openbaar onderzoek voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning van Antwerp Airport gaat officieel van start op donderdag 22 februari 2024. Luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM Antwerpen) diende hiervoor op 15 juni 2023 de hernieuwingsaanvraag van haar omgevingsvergunning in, ruim een jaar voor het verstrijken van de huidige vergunning op 17 juni 2024. Gedurende de afgelopen maanden heeft LEM Antwerpen op basis van aanvullende vragen het dossier vervolledigd. Hierop werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard, waardoor we nu een belangrijke stap kunnen zetten naar het openbaar onderzoek.

Geen uitbreiding of extra hinder

Voor de aanvraag heeft LEM Antwerpen zich gebaseerd op de Visienota van de Vlaamse Regering, waarin de opgestelde strategieën en scenario’s als leidraad dienen voor de toekomstige ontwikkelingen van Antwerp Airport. De luchthaven zal hierbij inzetten op een verdere duurzame ontwikkeling van de lijnvluchten, zakenvluchten en de opleiding van piloten.

Het dossier, dat ontvankelijk is verklaard, omvat tevens een milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld door onafhankelijke experts. Dit rapport bevestigt dat de luchthaven binnen de huidig vergunde geluidsruimte blijft opereren, zonder de aanvraag van uitbreiding van activiteiten. Dit betekent dat de toekomstige exploitatie geen toename van hinder voor de omwonenden met zich mee zal brengen.

CEO Eric Dumas: “We zijn vastbesloten om de overlast tot een minimum te beperken en hebben daarvoor in het Milieueffectrapport (MER) en het beleidsplan van de luchthaven een geluidsactieplan opgesteld. We streven ernaar extra maatregelen te treffen om het grondgeluid te verminderen. De recent geïmplementeerde verbeteringen aan ons warmdraaiplatform hebben reeds op een positieve manier bijgedragen aan het verminderen van de hinder voor de buurtbewoners.​ Daarnaast zullen andere geluiddempende initiatieven genomen worden om het eventuele omgevingsgeluid verder te beperken.

Bovendien is er een continue dialoog tussen verschillende partners op de luchthaven om specifieke procedures aan te passen die gericht zijn om de overlast voor de buurtbewoners te beperken.

Duurzame ontwikkeling

“We streven ernaar om onze luchthaven verder te verduurzamen aan de hand van een uitgebreid Carbon Management Plan. Daarnaast blijven we ons inzetten voor het ondersteunen van projecten en het omarmen van nieuwe technologieën”, zegt Dumas. Als voorbeeld hiervan verwelkomt de luchthaven dit voorjaar de eerste elektrische trainingstoestellen.

Antwerp Airport streeft continu naar een evenwicht tussen de exploitatie van de luchthaven en het beperken van overlast voor de omwonenden. De luchthaven is een belangrijke bron van werkgelegenheid en biedt een economisch toegevoegde waarde aan de regio. Antwerp Airport is vastberaden om de luchthaven op een duurzame manier verder te ontwikkelen, in harmonie met haar omgeving.

Digitale infosessie

Naar aanleiding van de start van het openbaar onderzoek zal er op 29 februari 2024 een openbare digitale informatiesessie plaatsvinden. Meer informatie hierover zal gepubliceerd worden op de website van de luchthaven: www.luchthaven-antwerpen.com/omgevingsvergunning. Tijdens deze sessie zal onder andere een toelichting worden gegeven over het Milieueffectenrapport (MER), opgesteld door Sertius.