Het definitieve ontwerp voor de heraanleg van de Tunnelplaats en de Ankerrui is klaar. Vanaf het najaar van 2017 worden beide volledig heraangelegd. De werken lopen samen met de heraanleg van de Italiëlei binnen het project Noorderlijn. Zo kunnen de werken optimaal op elkaar afgestemd worden. De Waaslandtunnel blijft gedurende de hele heraanleg bereikbaar.

Een vlotte doorstroming De stad bekeek met het district Antwerpen en met haar mobiliteitspartners (De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer) de huidige circulatie van en naar de Waaslandtunnel. Om die te verbeteren en de tunnel optimaal aan te sluiten op de Leien en de Scheldekaaien stelt ze enkele ingrepen voor. Ook het bestaande ontwerp voor de Italiëlei wordt in functie van een betere circulatie naar de Waaslandtunnel aangepast op het stuk tussen de Tunnelplaats en de Koeikensgracht.

Verkeer van en naar de WaaslandtunnelAnkerrui_naar Tunnelplaats_R

Verkeer komende van de Leien Op de Leien komen er ruime afslagstroken richting Tunnelplaats. Een goede afstelling van de verkeerslichten zorgt voor een vlotte doorstroming. Om de Scheldekaaien te bereiken rijden auto’s via de Tunnelplaats naar de Ankerrui en zo door naar de Oude Leeuwenrui en de kaaien.

Verkeer komende van de Kaaien Om de Waaslandtunnel te bereiken nemen automobilisten vanop de Oude Leeuwenrui de Ankerrui aan de noordkant. Via de Koeikensgracht, die enkelrichting is naar de Leien, komen ze op de afslagstrook op de Italiëlei naar de Tunnelplaats. Om de Leien te bereiken nemen ze vanop de Oude Leeuwenrui de Ankerrui aan de zuidkant en komen zo op de Tunnelplaats. Hier kunnen ze zowel naar het noorden als naar het zuiden afslaan op de Italiëlei.
Verkeer komende uit de Waaslandtunnel Verkeer komende van Linkeroever beschikt in totaal over 4 voorsorteerstroken zodat auto’s vlot naar het noorden en het zuiden kunnen op de Leien en zo verder naar de stad.

Verkeer tussen de Leien en de Scheldekaaien langs de Ankerrui Verkeer tussen de Scheldekaaien en de Leien en omgekeerd blijft mogelijk via de Tunnelplaats en de Ankerrui. Het gemotoriseerd verkeer wordt daar in de toekomst wel zoveel mogelijk gescheiden van de fietsers en voetgangers.

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers De Ankerrui krijgt aan beide kanten brede voetpaden, plekjes om rustig te zitten en een dubbelrichtingsfietspad. Een groene verhoogde berm tussen de drukke Tunnelplaats en de Ankerrui zorgt voor meer rust voor zowel voetgangers als Ankerrui_Rijnpoortvest_Lfietsers.
Het kruispunt van de Oude Leeuwenrui wordt een stuk compacter. Fietsers kunnen aan beide zijden van de tunnelmond via een dubbelrichtingsfietspad naar de Leien. Om de veiligheid op het kruispunt te verhogen, krijgen fietsers een eigen fase binnen de lichtenregeling. Daarnaast wordt ook de doorstroming van gemotoriseerd verkeer beter: een compact kruispunt betekent ook een langere groenfase. “De aansluiting van de Waaslandtunnel op de Italiëlei is een belangrijk kruispunt op de noordelijke Leien”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Samen met de heraanleg van de Italiëlei wordt ook de Tunnelplaats en de Ankerrui aangepakt. De circulatie wordt aangepast om een optimale doorstroming tussen de Leien, de Scheldekaaien en de Waaslandtunnel te verzekeren. En de ruime voet- en fietspaden maken van de Ankerrui een aangename plek voor iedereen.”
Voorontwerp inkijken op 8 februari Op woensdag 8 februari 2017 is iedereen doorlopend welkom tussen 15 en 18 uur in het infopunt Noorderlijn om het voorontwerp in te kijken. Het infopunt bevindt zich in de Theaterbuilding, Italiëlei 122, 2000 Antwerpen. Online zijn de plannen te raadplegen op www.antwerpen.be/tunnelplaats.
Volgende stappen en fasering van de werken Nu het definitief ontwerp klaar is, kan de stad een bouwaanvraag indienen en een aannemer zoeken. Zo kan de heraanleg nog dit najaar van start gaan. De fasering van en de doorstroming tijdens de werken is nog niet gekend. De stad onderzoekt momenteel hoe de werken best verlopen om de Waaslandtunnel altijd bereikbaar te houden. Uiteraard gebeurt dat ook in afstemming met de werken aan de Italiëlei.