2020 is een jaar voor de geschiedenisboeken. Sinds maart 2020 leven en werken we in een andere realiteit.

De impact van de coronacrisis op de cultuur-, jeugd- en mediasector is enorm. Om onze sectoren financieel te ondersteunen maakte de Vlaamse overheid noodfondsen vrij. Ons departement speelde een belangrijke rol bij het opstellen van steunmaatregelen en zorgde voor de correcte toekenning en uitbetaling. In samenwerking met de bovenbouworganisaties en Cultuurloket werkten we verschillende protocollen uit.

Naast de uitzonderlijke taken die de pandemie in 2020 met zich meebracht, bleef het departement ook zijn gewone werk verder doen. We kenden subsidies toe, voerden lopende decreten en actieplannen uit en herschreven bepaalde decreten.

Een realisatie waar we dit jaar best mee mogen uitpakken is de uitwerking van het vernieuwde Kunstendecreet. Daarvan werd het voorontwerp eind 2020 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Ondertussen onderzoeken we ook de mogelijkheden om de subsidiestromen meer op elkaar af te stemmen. Op die manier zullen we de transparantie rond de wijze waarop gesubsidieerd wordt verhogen, de harmonisatie van de subsidieprocessen versnellen en uiteindelijk ook de planlast verminderen.

Verder legden we in 2020 een set van basisprincipes voor dataverwerking vast en lanceerden we een gloednieuw online serieregister. Dat wordt gebruikt voor het beheren en bewaren van analoge en digitale informatie.

Ten slotte kan ik niet genoeg benadrukken wat voor een uitzonderlijke prestatie iedereen in het departement onder deze buitengewone omstandigheden heeft geleverd. We hopen van harte dat alle organisaties binnen onze beleidsvelden zich door deze crisis slaan en zo snel mogelijk hun publiekswerking opnieuw kunnen opstarten.

2020 is een jaar om (n)ooit te vergeten, zoveel is duidelijk. Laat dit jaarmagazine u informeren en inspireren.

Info & foto: www.vlaanderen.be