Het Antwerpse college heeft vandaag het definitief ontwerp van de ondergrondse parkingen Steendok en Kooldok onder de Zuiderdokken goedgekeurd.

De bouw en de exploitatie van de parkings wordt toegewezen aan Q-PARK NV. Tergelijkertijd is er goedkeuring gegeven aan de omgevingsaanleg van de Van der Sweepstraat, Namenstraat en Verviersstraat.

Ook is er besloten tijdens de bouw van de parkings tijdelijke buurtvoorzieningen (speeltuin, sportvelden en hondenloopzone) te voorzien. Zo blijft er speelgelegenheid in de buurt tot de parken zijn afgewerkt.

De timing van de werken loopt als volgt:
Augustus ’17 : Goedkeuring bouwvergunning
Augustus ‘17 : Aanleg tijdelijke buurtvoorzieningen
Augustus ’17 – ‘18 : Bouw parking Steendok
Januari ‘18 – augustus ‘18 : Omgevingsaanleg
Juli ’18 – augustus ‘19 : Bouw parking Kooldok