Vanaf 1 maart werkt de Algemene Administratie Douane en Accijnzen volgens een nieuw organigram. Een regionale centrumdirecteur wordt hét aanspreekpunt voor de privésector. Het nationale organigram ziet u op de afbeelding.
Een heel belangrijke wijziging is de beslissing om van de regiomanagers regionale centrumdirecteurs te maken Ze worden verantwoordelijk voor de operationele aansturing op het terrein, de opdrachten en de resultaten binnen hun regio. Het centrale niveau bepaalt welke taken de Algemene Administratie Douane en Accijnzen dient op te nemen, hoe deze taken worden uitgevoerd en zorgt voor de nodige ondersteuning voor de operationele diensten.
De centrale structuur wordt doorgetrokken naar de regionale structuur. Op die manier wil de douane de communicatie met de centrale diensten verbeteren. Het regionaal niveau, met de regionale centrumdirecteur, wordt ook hét aanspreekpunt voor de privésector.
In februari worden er informatiesessies georganiseerd voor het personeel van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen. Daarna volgen informatiesessies voor de private sector op regionaal niveau. Tijdens die informatiesessies worden de contactpunten van de diensten meegedeeld. Op dat moment zullen ook de invulling en contactgegevens op regionaal niveau bekend worden gemaakt. Van zodra de regionale gegevens bekend zijn, worden ze ook via deze nieuwsbrief verspreid.