Inhuldiging Koning Albertdijk, Ingebruikname watertoren en waterleiding: inhuldiging nieuwe kaai en de Ontscheping Reus Polydoor gevolgd door rondgang in gemeente.

 

90 Jaar Reus Polydoor: Reus Polydoor opent ieder jaar de carnavalstoet in Hamme, althans als die stoet niet geschrapt wordt zoals de voorbij Corona-jaren het geval was. Veel minder geweten is dat Reus Polydoor negentig jaar geleden voet aan wal zette in Hamme. Letterlijk nog wel want zondag 30 augustus 1931 bracht kunstschilder Achiel Van Sassenbrouck met zijn 15 meter lange schip “Pieter Breugel” de reus naar het Kaaiplein in Hamme.

De aankomst van Reus Polydoor op zondag 30 augustus 1931 vormde samen met zijn rondgang doorheen met centrum van de gemeente de apotheose van een drukke dag waarbij de gemeente drie zogenaamde nieuwe waterwerken inhuldigde. Het betrof de inhuldiging van de Koning Albertdijk en de inhuldiging van de watertoren met de bijhorende waterleiding in de voormiddag en de inhuldiging van de vernieuwde kaai in de namiddag.

Negentig jaar geleden werd de Koning Albertdijk ingehuldigd:

Uiteraard werd de Koning Albertdijk samen met de toen nog zelfstandige gemeente Moerzeke ingehuldigd. De binnendijk bevond zich immers op het grondgebied van Moerzeke. Hij werd opgetrokken na de overstroming van maandagmorgen 26 november 1928, overstroming die gedurende een bijzonder harde winter Moerzeke, Kastel en grote delen van Hamme en Grembergen maandenlang onder water zette. De binnendijk moest dus niet alleen een nieuwe overstroming in Moerzeke en Kastel maar ook in Hamme en Grembergen voorkomen. Negentig jaar later kan men alleen vaststellen dat de Koning Albertdijk zowel in 1953 als in 1976 het centrum van Kastel watervrij hield. Toen liepen na dijkbreuken alleen een aantal Scheldepolders onder water.

Die bewuste feestdag werd aan de nog niet volledig afgewerkte Koning Albertdijk in de Kleinbroekstraat in Moerzeke door minister van openbare werken Van Caeneghem een gedenksteen onthuld. Dat gebeurde dus op 30 augustus 1931 en niet op 30 augustus 1930 zoals op de wellicht later aangebrachte definitieve gedenksteen staat. Op een door het geïllustreerde weekblad De Stad Antwerpen op 4 september 1931 gepubliceerde foto van de onthulling staat30 oogst 1931 op de toen allicht aangebrachte voorlopige herinneringsplaat. De gedenksteen met het foutieve jaartal siert nu nog altijd de Koning Albertdijk ter hoogte van de Kleinbroekstraat. Is er iemand die het verschil in jaartal kan verklaren?

 

Negentig jaar watertoren in Achterthof in Hamme: Nog in de voormiddag van zondag 30 augustus 1931 werdden Watertoren en den Waterleiding ingehuldigd. Dat gebeurde in het Achterthof in Hamme. De watertoren was versierd en er hing een groot spandoek in de straat. ’s Namiddags omstreeks 15 uur werd de nieuwe kaai ingehuldigd waarna Reus Polydoor rechtstaand op het schip van Achiel Van Sassenbrouck kwam aangevaren. Na de ontscheping op het Kaaiplein volgde een optocht doorheen het centrum van de gemeente. Reus Polydoor werd daarbij vergezeld door plaatselijke verenigingen. Aan het gemeentehuis werden de liederen De Reus van Hamme en De Reus zal dansen uitgevoerd en in het gemeentehuis werd het reuzenbeen tentoongesteld.

De feestdag werd ’s avonds besloten met een concert en een Prachtig Vuurwerk op de Nieuwe Kaai”.

Hugo De Looze

In voeg hierbij illustraties overgenomen uit het weekblad “De Stad Antwerpen” van 4 september 1931.Het betreft:

  1. De aankomst van Reus Polydoor met het schip Pieter Breugel.
  2. De onthulling van de gedenksteen in de Koning Albertdijk.
  3. De bladzijde van “De Stad Antwerpen” met drie foto’s i.v.m. de inhaling van Reus Polydoor in Hamme.

 

Oproep tot informatie:

Een foto die op 4 september 1931 in het geïllustreerde weekblad De Stad Antwerpen verscheen, bewijst dat de inhuldigingssteen aan de Koning Albertdijk in de Kleinbroekstraat in Moerzeke op zondag 30 augustus 1931 werd onthuld.

De binnendijk was toen nog niet volledig afgewerkt. Ook het geïllustreerde weekblad Le Patriote Illustré meldde op 6 september 1931 de inhuldiging van de Koning Albertdijk, zij het zonder foto. En toch: op de steen die momenteel de Koning Albertdijk siert staat “30 oogst 1930” als datum van inhuldiging.

Hoe kwam die misslag tot stand? Ik weet het niet.

Wie het wel weet, mag contact opnemen met Hugo De Looze,

                           mail:  hugo.delooze@skynet.be.