Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel hernieuwt de erkenning van het Turnhouts Vennengebied als natuurreservaat. De totale oppervlakte wordt bovendien uitgebreid met 73 ha tot ruim 424 ha. Dankzij deze erkenning komen er middelen vrij om het unieke landschap te beheren en herstellen zodat weidevogels, orchideeën en zeldzame planten als de waterlobelia er alle kansen krijgen. Het Turnhouts Vennengebied is een natuurgebied dat beheerd wordt door de vrijwilligers van Natuurpunt Turnhoutse Kempen. De toekenning geldt tot 2044.
“Door de uitbreiding krijgt het project in de Noorderkempen de allure van een nationaal park, waar bezoekers gemakkelijk een hele dag van de natuur kunnen komen genieten. Elk jaar bezoeken duizenden fietsers en wandelaars het Turnhouts Vennengebied, aangetrokken door de rustige zandwegen en het Bels Lijntje, een oude spoorwegbedding die Turnhout verbindt met Tilburg. De Klein Engelandhoeve is een hotspot geworden waar sociale economie en Natuurpunt elkaar gevonden hebben om de bezoekers van dienst te zijn”, aldus Koen Van den Heuvel.
 
Via het besluit is ook de fusie van het Turnhouts Vennengebied en de Dombergheide een feit. De totale oppervlakte erkend natuurreservaat wordt hierdoor 424ha.

Koen Van den Heuvel: “Het Turnhouts Vennengebied vormt een belangrijk puzzelstuk in het Europese Natura 2000-netwerk, een netwerk van Europese topnatuur. De Noorderkempen zijn op wereldvlak uniek omwille van de heide en vennen.” 
Samen met de Kalmthoutse heide, Landschap de Liereman, verschillende militaire domeinen en de Kampina in Nederland, vormt het Turnhouts vennengebied een overblijfsel van wat ooit één uitgestrekt heidelandschap was.
 
Het Turnhouts Vennengebied is het hele jaar door een belangrijk gebied voor vogels. In het voorjaar en de zomer komen er tientallen water- en weidevogels broeden, ze voelen zich thuis door de openheid en rust die er heerst. In het Vennengebied leeft de tweede grootste populatie grutto’s in Vlaanderen en broedt de wulp op de heide en omliggende weilanden.
Het natuurreservaat heeft bovendien een rijke biodiversiteit met interessante en soms zelfs zeldzame planten en dieren die in de rest van Vlaanderen bijna niet meer voorkomen zoals oeverkruid, waterlobelia, drijvende waterweegbree, gewone dopheide, klokjesgentiaan, kleine en ronde zonnedauw, moeraswolfsklauw, veenmos, gevlekte orchis, veenpluis, gevlekte witsnuitlibel, vroege glazenmaker, Gentiaanblauwtje, heideblauwtje, kleine ijsvogelvlinder, heidesabelsprinkhaan,  moerassprinkhaan, nachtzwaluw, wulp, boompieper en boomleeuwerik.
 
De doelstellingen voor het gebied zijn het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de vennen met de bijhorende vegetaties, van structuurrijke droge en natte heide, van droge en natte heischrale graslanden en van mozaïeken van heide, grasland en ijl bos.

Foto: Kabinet van Koen Van den Heuvel