De stad Antwerpen wil nog meer inzetten op een propere stad door enerzijds haar vuilnisbakken te voorzien van kleuren en geluiden en anderzijds specifieke buurten aan te pakken met een combinatie van sensibiliserende en sanctionerende acties.
 
Antwerpen zet jaarlijks meer dan 600 medewerkers en meer dan 36 miljoen euro aan middelen in om de stad proper te houden. Ook 2927 straatvrijwilligers zetten zich met veel enthousiasme in. Ondanks die al grote inzet blijven sommige straten en pleintjes vervuild met sluikstort en zwerfvuil. Door bewoners en bezoekers nog meer te motiveren samen te werken aan een propere stad en door een buurtgerichte aanpak, wil de stad hier verandering in brengen. 
 
Stadsbrede inzet met kleurrijke vuilnisbakken
In dat kader laat de stad nu de vuilnisbakken meer opvallen. De vuilnisbakken in de straat, bigbellies (grote comprimerende vuilbakken) en ook sorteerstraatjes worden in een fris kleurtje gestoken. In straten waar het proper is, krijgen de vuilnisbakken een groene kleur. Daar waar het beter kan worden ze in het oranje gestoken en waar het niet zo proper is, worden de vuilnisbakken rood. Zo zien bewoners en bezoekers meteen of ze goed bezig zijn of nog extra hun best kunnen doen. Begin volgend jaar wordt de situatie geëvalueerd en kan de kleur van de vuilnisbakken worden aangepast.
 
Bovendien krijgen bewoners of bezoekers een bedankje in een Antwerps accent wanneer ze hun afval in bigbellies deponeren. De stad motiveerde bewoners eerder al met muziekjes.
 
Buurtgerichte aanpak
Bovenop de dagelijkse inspanningen van alle stadsdiensten, is er voor sommige buurten een grondigere aanpak nodig. Gedurende een maand zet de stad telkens alles in om de buurt op te frissen, te sensibiliseren en te sanctioneren waar nodig. Buurtbewoners worden aangesproken, de sorteerregels en het moment van afvalophaling worden toegelicht, problematieken rond peuken en hondenpoep worden aangepakt … Ook probeert de stad bewoners op verschillende manieren extra aan te sporen om hun afval in de vuilnisbak te gooien. Dat doet ze door bijvoorbeeld voetstapjes of hinkelpaden naar vuilbakken aan te leggen, peukenstembussen te installeren … Via extra controles riskeren mensen die het dan nog niet begrepen hebben, een boete tot 350 euro bovenop de betaling van de opruimkosten.
 
Fons Duchateau, schepen voor stads- en buurtonderhoud: “De kleurrijke vuilnisbakken en de sorteerstraatjes, de geluiden in de bigbellies, de buurtgerichte aanpak… we zetten alle middelen in om Antwerpen te laten blinken als nooit tevoren.”